PUBLICATIE

Advies Acceleratie Maatschappelijk Verdienvermogen

Vanuit de Kennis- en Innovatie Agenda Maatschappelijk Verdienvermogen is de Stuurgroep Acceleratie Maatschappelijk Verdienvermogen gevormd die het initiatief heeft genomen een advies te formuleren voor een aanpak om bedrijven, die een oplossing bieden voor urgente maatschappelijke opgave, sneller in staat te stellen om hun innovaties op te schalen naar de markt. Het gaat daarbij om (in potentie) veelbelovende bedrijven die substantieel willen en kunnen bijdragen aan het oplossen van urgent maatschappelijke uitdagingen waar Nederland en Europa momenteel voor staan en waarvan de Nederlandse economie een substantiële bijdrage kan verwachten.

Nederland heeft een groot potentieel aan veelbelovende ondernemers en bedrijven die oplossingen kunnen bieden, maar waarvan in een aantal gevallen de bijdrage die ze kunnen leveren niet goed wordt benut. Daarmee lopen we het risico van het weglekken van talent en potentieel succesvolle ondernemers naar het buitenland, reduceren we ons vermogen om zelf maatschappelijke uitdagingen op te lossen en bestaat het risico van erosie van onze concurrentiepositie.

Na een interviewronde bij meer dan twintig bedrijven, financiële instellingen en deskundigen is een aantal knelpunten naar voren gekomen die een forse vertraging of zelfs een stopzetting van snelle opschaling van ondernemingen veroorzaken. Het speelt bij zowel bedrijven die producten en diensten leveren op basis van innovatieve en vernieuwende technologie, maar ook bij bedrijven die een slimme innovatieve combinatie van bestaande technologieën, producten en diensten in de markt kunnen zetten. Zo blijven kansen onbenut voor versterking van onze economie en missen we kansen bij de oplossing van maatschappelijke knelpunten.

Benieuwd?

Dit is ook interessant

PUBLICATIES
Advies Acceleratie Maatschappelijk Verdienvermogen

Lees hier het advies voor een aanpak om bedrijven, die een oplossing bieden voor urgente maatschappelijke opgave, sneller in staat te stellen om hun innovaties op te schalen naar de markt.

PUBLICATIES
De Transformatieve Overheid

Rik Braams onderzoekt de rol van de overheid bij grote transities. Een belangrijke stakeholder bij het realiseren en opschalen van innovaties. In zijn toegankelijke tijdschrift krijg je een uniek inkijkje in de dilemma’s van een ambtenaar.

PUBLICATIES
Magazine Ontwerpkracht

Een digitaal magazine van innovatieprogramma Agenda Stad (www.agendastad.nl) dat volledig in het teken staat van: Ontwerpkracht.

PUBLICATIES
PIT Magazine - Maatschappelijk Verdienvermogen

Dit magazine uitgebracht door Regieorgaan SIA laat goed zien welke rol hogescholen hebben bij de realisatie van meer maatschappelijk verdienvermogen.

PUBLICATIES
Versnellen en opschalen van Maatschappelijk Verdienvermogen

Regionale innovatie-ecosystemen in heel Nederland zijn benaderd met de vragen: wat zijn succesfactoren en knelpunten voor maatschappelijk verdienvermogen?

PUBLICATIES
Maatschappelijk Verdienvermogen: zo doe je dat!

Centraal in deze reader staat de ‘hoe’. Welke methodieken, zijn op dit moment praktisch bruikbaar?