PUBLICATIE

Versnellen en opschalen van Maatschappelijk Verdienvermogen

De Kennis en Innovatie Agenda Maatschappelijk Verdienvermogen (KIA MV) heeft als doel de opschaling van innovaties te versnellen en daarmee tot grotere economische en maatschappelijke impact te komen. De KIA MV organiseert de verbetering, ontwikkeling en toepassing van methodieken, werkvormen en modellen voor succesvolle missiegedreven innovatie.

Welke methoden worden in de praktijk toegepast? Tegen welke knelpunten lopen regionale innovatie-ecosystemen aan? Hoe zijn deze ecosystemen georganiseerd? Welke academische en praktijkgerichte kennisvragen brengt dat met zich mee? Met deze vragen zijn regionale innovatie-ecosystemen in heel Nederland door het programmateam van KIA MV benaderd. De reacties en bevindingen zijn in deze reader samengevat.

Dit is ook interessant

PUBLICATIES
Advies Acceleratie Maatschappelijk Verdienvermogen

Lees hier het advies voor een aanpak om bedrijven, die een oplossing bieden voor urgente maatschappelijke opgave, sneller in staat te stellen om hun innovaties op te schalen naar de markt.

PUBLICATIES
De Transformatieve Overheid

Rik Braams onderzoekt de rol van de overheid bij grote transities. Een belangrijke stakeholder bij het realiseren en opschalen van innovaties. In zijn toegankelijke tijdschrift krijg je een uniek inkijkje in de dilemma’s van een ambtenaar.

PUBLICATIES
Magazine Ontwerpkracht

Een digitaal magazine van innovatieprogramma Agenda Stad (www.agendastad.nl) dat volledig in het teken staat van: Ontwerpkracht.

PUBLICATIES
PIT Magazine - Maatschappelijk Verdienvermogen

Dit magazine uitgebracht door Regieorgaan SIA laat goed zien welke rol hogescholen hebben bij de realisatie van meer maatschappelijk verdienvermogen.

PUBLICATIES
Versnellen en opschalen van Maatschappelijk Verdienvermogen

Regionale innovatie-ecosystemen in heel Nederland zijn benaderd met de vragen: wat zijn succesfactoren en knelpunten voor maatschappelijk verdienvermogen?

PUBLICATIES
Maatschappelijk Verdienvermogen: zo doe je dat!

Centraal in deze reader staat de ‘hoe’. Welke methodieken, zijn op dit moment praktisch bruikbaar?