In de praktijk

Maak kennis met professionals en onderzoekers en leer van hun ervaringen, onderzoeken en methodieken.

METHODIEK
Handboek Publiek-Civiele Samenwerking

Waag Futurelab en Stby werkten samen aan een onderzoeksproject met de vraag: Wat hebben burgercollectieven en de overheid nodig om duurzame samenwerking te bereiken op basis van wederzijdse waardecreatie? 

ONDERZOEK
Integrale Aanpak voor Zoetwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta

Onderzoeksproject ‘STURDI-Water: Opslag, Verbetering, Hergebruik en Distributie van Water in regionale samenwerkingsverbanden’ gaat van start. Lees hier meer.

ONDERZOEK
Verantwoorde opschaling van data-gedreven benaderingen

Opschaling van digitale technologie is problematisch: innovaties moeten worden geïmplementeerd in specifieke organisatorische contexten, waardoor een one-size-fits-all-diffusie onmogelijk is.  Lees meer over dit NWO-onderzoek.

PRAKTIJKVOORBEELD
Topfit Citizenlab

Topfit Citizenlab is een meerjarig onderoeks- en innovatieproject met als doel om Twentenaren langer gelukkig en gezond te laten leven. Samen (!) met burgers onderzoeken de initiatiefnemers hoe ze hen aan kunnen zetten tot een gezondere levensstijl.

PRAKTIJKVOORBEELD
Ecosysteem-benadering voor circulaire chemische transitie
Een ecosysteem-methodologie voor het bouwen van groene en circulaire innovaties binnen de chemische industrie.
PRAKTIJKVOORBEELD
Beweging brengen in de landbouwtransitie

Opgaven in het landelijke gebied worden alleen maar groter en de verhoudingen tussen agrarische ondernemers, wet- en regelgevers en de maatschappij raken steeds meer gepolariseerd. Het moet anders en het kan ook anders. Een ontwerpende aanpak kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

PRAKTIJKVOORBEELD
Van vezel naar vliering; van boer tot bouwer

Kunnen we nieuwe ketens en netwerken inrichten zodat we economische, sociale en ecologische waarden realiseren?

PRAKTIJKVOORBEELD
Wat kunnen lokale en regionale overheden doen om innovatiekracht te versterken?

Stel je voor dat je als professional betrokken bent bij een lokale of regionale overheid en je staat voor de uitdagende taak om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Hoe doe je dit dan precies?

METHODIEK
Reflecties op maatschappelijk verdienvermogen door een impact-ondernemer
Op basis van jaren praktische kennis en ervaring zijn negen stappen gedefinieerd over innoveren. Laszlo Bax deelt ter aanvulling zijn inzichten over missiegedreven innoveren en maatschappelijk verdienvermogen.
ONDERZOEK
Aan vertrouwen moet je bouwen

Deze uitdaging heeft Barbara Koole in haar proefschrift onder handen genomen. In dit artikel lees je meer over wat vertrouwen is en strategieën om deze te vergroten.

PRAKTIJKVOORBEELD
Gebiedsgerichte aanpak voor toegankelijke zorg in krimpregio’s
Dit onderzoek heeft als doel aanwijzingen te krijgen voor versnelling van het transitieproces naar ‘zorg voor gezondheid’ in samenhang met de transitie van onderwijs in Eemsdelta
PRAKTIJKVOORBEELD
Grenswerkers: hoe komen ze beter uit de verf?

Leer meer over grenswerkers. De spanningen die grenswerkers in hun rol ervaren en welke organisatorische condities deze spanningen vergroten of verkleinen. Wat kan je als organisaties doen om grenswerkers te helpen hun belangrijke, maar spanningsvolle werk te kunnen doen?

PRAKTIJKVOORBEELD
Hoe speel je in op snelle app-ontwikkelingen?

In de wereld van apps gaan ontwikkelingen razendsnel. Gemeenten zien waarde in sommige apps. Wageningen University & Research gaat aan de slag met de vraag: hoe kunnen gemeenten flexibel inspelen op de nieuwste technologische ontwikkelingen?

METHODIEK
Adaptive Governance

Besluitvorming vindt plaats binnen een bepaalde governance: het samenspel tussen organisaties, beslissers, beslisprocessen, wetgeving en richtlijnen. De maatschappelijke transities vragen om aanpassingen in dit samenspel. Adaptive governance is de methode om deze aanpassingen te doen.

PUBLICATIES
Advies Acceleratie Maatschappelijk Verdienvermogen

Lees hier het advies voor een aanpak om bedrijven, die een oplossing bieden voor urgente maatschappelijke opgave, sneller in staat te stellen om hun innovaties op te schalen naar de markt.

PRAKTIJKVOORBEELD
Ontwerpende aanpak voor 'places to be'

Wat is er nodig voor stakeholders uit de retail- en cultuursector om in co-creatie grote veranderingen en uitdagingen het hoofd te bieden? Dat onderzoeken de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam samen met consortiumpartners in het project Designing the place to be.

PRAKTIJKVOORBEELD
Een gezondere werkvloer: hoe doe je dat?

Voor werkgevers is het een uitdaging om medewerkers fit, energiek, veerkrachtig en gemotiveerd te houden. Wat zijn de mogelijkheden om vitaliteit van medewerkers te bevorderen? Welke barrières lopen ze specifiek tegenaan en welke onderliggende aspecten spelen hierbij een rol?

PRAKTIJKVOORBEELD
Social Economy Europe

Social Economy Europe vertegenwoordigt 2,8 miljoen social economy ondernemingen en organisaties in Europa. Ze noemen zichzelf het referentiepunt voor de sociale economie op Europees niveau.

METHODIEK
Orchestrating Innovation

Orchestrating Innovation is een methodiek die bedrijven en overheden helpt om samen te veranderen. TNO heeft deze methodiek ontwikkeld vanuit het besef dat innovatie vraagt om methodiek en technologie die werkt. Maar meer nog: het vraagt om samenwerking.

ONDERZOEK
Hoe maak je een operatiekamer milieuvriendelijk?

Een divers team binnen het CAREFREE onderzoeksproject is samengesteld om gedragsverandering bij alle betrokkenen te bewerkstelligen. Het primaire doel is om de operatiekamers milieuvriendelijker te maken.

PUBLICATIES
De Transformatieve Overheid

Rik Braams onderzoekt de rol van de overheid bij grote transities. Een belangrijke stakeholder bij het realiseren en opschalen van innovaties. In zijn toegankelijke tijdschrift krijg je een uniek inkijkje in de dilemma’s van een ambtenaar.

ONDERZOEK
SMART4L: onderzoek over leergemeenschap en (inter)regionale samenwerking

Een onderzoeksproject over een leergemeenschap en platform om (inter)regionale samenwerking voor ICT-gedreven innovatie in de logistiek te versnellen

PRAKTIJKVOORBEELD
Samenwerkingstools en inzichten over opschaling
Naar aanleiding van het project ‘Samen werken aan doeltreffende smartcitytoepassingen’ gaat dit artikel in op deze complexe samenwerking.
ONDERZOEK
REWIRE onderzoek over een ecosysteembenadering

Nieuwe samenwerkingen benutten voor missies in de circulaire landbouw: een ecosysteembenadering op meerdere niveaus. Een onderzoek onder leiding van het Copernicus Instituut.

METHODIEK
Reflexieve evaluatie

Met reflexieve evaluatie kun je samen met de betrokken stakeholders tijdens het traject expliciet leren. Gedurende het proces denk je bovendien samen na over het vergroten van de impact. Lees meer over deze methode in dit artikel.

PRAKTIJKVOORBEELD
Seeds of Change voor een weerbare muzieksector
In dit onderzoekstraject wordt de benadering genaamd ‘Seeds of Change’ nader ontwikkeld en gepoogd antwoord te geven op de vraag: Hoe kan het Nederlandse muziekecosysteem transformeren naar een veerkrachtigere sector?
PUBLICATIES
Magazine Ontwerpkracht

Een digitaal magazine van innovatieprogramma Agenda Stad (www.agendastad.nl) dat volledig in het teken staat van: Ontwerpkracht.

METHODIEK
Playbook Partnerships for Regional Innovation

Een playbook met als doel de coördinatie en richting van regionaal, nationaal en Europees innovatiebeleid te verbeteren om de groene en digitale transities van Europa te implementeren en de innovatiekloof in de EU aan te pakken.

PRAKTIJKVOORBEELD
Participatory design voor gebiedsontwikkeling

Inzichten in participatory design om gebiedsontwikkeling te verbeteren. Praktijkervaringen in Amsterdam ArenAPoort.

PUBLICATIES
PIT Magazine - Maatschappelijk Verdienvermogen

Dit magazine uitgebracht door Regieorgaan SIA laat goed zien welke rol hogescholen hebben bij de realisatie van meer maatschappelijk verdienvermogen.

METHODIEK
Transdisciplinair werken

Een praktijkgids voor iedereen die betrokken is binnen een transdisciplinair proces.

PRAKTIJKVOORBEELD
Systemisch Co-Design in de chemische industrie

Nieuwe manieren van samenwerking in de chemische industrie door inzet van systemisch co-design.

METHODIEK
Verschillende vormen van Citizen Science

Citizen Science valt als onderzoeksmethodiek onder de zogenoemde ‘participatieve onderzoeksmethodes’.

PUBLICATIES
Versnellen en opschalen van Maatschappelijk Verdienvermogen

Regionale innovatie-ecosystemen in heel Nederland zijn benaderd met de vragen: wat zijn succesfactoren en knelpunten voor maatschappelijk verdienvermogen?

METHODIEK
Innoveren met Labs

Het boek ‘Innoveren met labs hoe doe je dat?’ geeft je de praktische handvatten die je nodig hebt om een succesvol living lab op te zetten.

ONDERZOEK
Maatschappelijk en collectief ondernemerschap

Dit onderzoeksproject komt via gezamenlijke leerprocessen en nieuwe tools tot nieuwe inzichten over het versterken en vergroten van sociaal en community-gedreven ondernemers.

ONDERZOEK
Fieldlabs@Scale

Dit onderzoeksproject doet onderzoek naar het opschalen van missiegedreven fieldlabs. Ze brengen o.a. de mechanismen voor gezamenlijk experimenteren in kaart.

ONDERZOEK
Ecosystemen voor Ondernemerschap

Dit onderzoeksproject beoogt inzicht te geven in de voorwaarden en beperkingen van duurzaam ondernemerschap op regionaal niveau.

PRAKTIJKVOORBEELD
Realistic evaluation

Realistic evaluation om doorstroming vanuit sociale ondernemingen naar regulieren ondernemingen te bevorderen

METHODIEK
Changing the Game

Een interview met Andre Nijhof en Lucas Simons over hun boek “Changing the Game”.

PRAKTIJKVOORBEELD
Systemische sectorverandering in de watersector

Collectieve systemische sectorverandering waarbij ‘Hulp en handel’ hand in hand gaan.

PUBLICATIES
Maatschappelijk Verdienvermogen: zo doe je dat!

Centraal in deze reader staat de ‘hoe’. Welke methodieken, zijn op dit moment praktisch bruikbaar?

METHODIEK
Co-design canvas

Het Co-Design Canvas is een instrument om samenwerkingen die werken aan maatschappelijke uitdagingen te starten, plannen, uitvoeren en evalueren.

PRAKTIJKVOORBEELD
Studentenwelzijn door inzet van Citizen Science Ecosysteem-aanpak

Een experimenteel onderzoeksproject over de Citizen Science ecosysteem-aanpak om het welzijn van studenten in Groningen te verbeteren.