PUBLICATIE

Maatschappelijk Verdienvermogen: zo doe je dat!

Centraal in deze reader staat de ‘hoe’. Wat zijn de theoretische fundamenten voor succesvolle missiegedreven innovatie? Wat zijn aspecten die aandacht vragen? En welke methodieken, modellen en werkvormen zijn op dit moment praktisch bruikbaar?

De reader is opgebouwd uit drie onderdelen:
1. Aanknopingspunten uit de bestaande theorie (‘Transitieleer’, ‘Open innovatie’ en ‘Systemisch design’)
Maatschappelijk verdienvermogen brengt drie theoretische stromingen bij elkaar: Transitieleer, Open innovatie en Systemisch design. We bespreken de uitgangspunten, bruikbare elementen en de ontbrekende aspecten en hulpmiddelen. Dit vormt een theoretische kader voor het realiseren van maatschappelijk verdienvermogen.

2. Aspecten die belangrijk zijn voor het versnellen van missiegedreven innovatie
Uit onze inventarisatie van 60+ regionale innovatie-ecosystemen zijn zes kernaspecten gekomen die belangrijk zijn voor het versnellen van missiegedreven innovatie. Het is duidelijk dat veel factoren invloed hebben op het al-dan-niet slagen van missiegedreven innovatie. Onder meer het creëren van draagvlak in de maatschappij, de regionale inbedding, de organisatie van samenwerking, het meten van impact en het financieren van onderzoek en innovatie. Ook vraagt het realiseren van maatschappelijk verdienvermogen nieuwe
vormen van organisatie en governance.

3. State-of-the-art methodieken, modellen en werkvormen voor missiegedreven innovatie
Een van de terugkerende observaties uit de beschouwing van transitie- en innovatietheorieën zijn de ontbrekende schakels naar de toepassing in de praktijk. In deze reader lichten we een aantal inspirerende methodieken, modellen en werkvormen toe, gerelateerd aan de zes kernaspecten. We sluiten af met een observaties van de bestaande methodieken, modellen en werkvormen.

Dit is ook interessant

PUBLICATIES
Advies Acceleratie Maatschappelijk Verdienvermogen

Lees hier het advies voor een aanpak om bedrijven, die een oplossing bieden voor urgente maatschappelijke opgave, sneller in staat te stellen om hun innovaties op te schalen naar de markt.

PUBLICATIES
De Transformatieve Overheid

Rik Braams onderzoekt de rol van de overheid bij grote transities. Een belangrijke stakeholder bij het realiseren en opschalen van innovaties. In zijn toegankelijke tijdschrift krijg je een uniek inkijkje in de dilemma’s van een ambtenaar.

PUBLICATIES
Magazine Ontwerpkracht

Een digitaal magazine van innovatieprogramma Agenda Stad (www.agendastad.nl) dat volledig in het teken staat van: Ontwerpkracht.

PUBLICATIES
PIT Magazine - Maatschappelijk Verdienvermogen

Dit magazine uitgebracht door Regieorgaan SIA laat goed zien welke rol hogescholen hebben bij de realisatie van meer maatschappelijk verdienvermogen.

PUBLICATIES
Versnellen en opschalen van Maatschappelijk Verdienvermogen

Regionale innovatie-ecosystemen in heel Nederland zijn benaderd met de vragen: wat zijn succesfactoren en knelpunten voor maatschappelijk verdienvermogen?

PUBLICATIES
Maatschappelijk Verdienvermogen: zo doe je dat!

Centraal in deze reader staat de ‘hoe’. Welke methodieken, zijn op dit moment praktisch bruikbaar?