Missiegedreven innoveren om Maatschappelijk Verdienvermogen te realiseren

Innovatie, dat zowel economisch verdienvermogen als maatschappelijke impact realiseert, vraagt veranderingen in onze aanpak van innoveren. Analyse van meer dan 80 innovatie-ecosystemen leverde een zestal cruciale aspecten op.

Draagvlak

Bewustzijn, begrip en betrokkenheid van een veelheid stakeholders zijn nodig voor succesvolle transities; als verzamelnaam gebruiken we daar de term ‘draagvlak ‘voor.

Regionale inbedding

Iedere regio heeft haar eigen karakteristieken en contextuele factoren. Het opschalen van innovaties gaat daardoor in iedere regio anders.

Organisatie van samenwerking

Multi-stakeholder samenwerking vraagt begrip van ieders belangen en pro-actief verbinden van partners.

Reflectie en adaptatie

De snelheid van technologische en maatschappelijke veranderingen vraagt continue monitoren, analyse, duiding, reflectie en adaptatie, zodat de doelen, aanpak en activiteiten bijgesteld kunnen worden.

Meten en financieren

Het financieren van missiegedreven innovatie vraagt nieuwe manieren en nieuwe indicatoren om economisch, ecologisch, maatschappelijk en sociaal rendement te waarderen.

Instituties en governance

Missiegedreven innovatie vereist nieuwe vormen van organisatie en governance, zowel binnen innovatie-ecosystemen als bij de lokale, regionale en nationale overheid.