PRAKTIJKVOORBEELD

Breng maatschappelijke impact in kaart

“Een goede gezondheid van mensen verbetert direct je zorgkosten” - Attila Németh

‘Buurtgeluk’, een maatschappelijk initiatief in de wijk Colmschate in Deventer, biedt vanuit diverse locaties een activerende sociale basis voor wijkbewoners. Het richt zich op bewoners en gezinnen in de wijk en de bijbehorende gezondheidsvraagstukken waarbij mensen met verschillende achtergronden bij elkaar komen. Buurtgeluk stimuleert gezond gedrag in plaats van te focussen op ziekte en zorg. In het onderzoeksproject ‘Samen Slim Gezond’ onderzoekt Saxion de effecten en neveneffecten van het maatschappelijke initiatief Buurtgeluk.

Missiethema

Gezondheid & Zorg

Betrokkenen

Saxion, Buurtgeluk

Aspecten

  • Draagvlak
  • Organiseren van samenwerking
  • Reflectie en adaptatie
  • Meten & financieren

Lifestyle change

Een belangrijk onderdeel van Buurtgeluk is ‘Lifestyle change’, een activiteit gebaseerd op sport en persoonlijke begeleiding. Dit wordt gefinancierd door gemeentelijke subsidies en blijkt effectief te zijn volgens de doelgroep. Buurtgeluk wil dit concept uitbreiden naar andere wijken in Deventer en zelfs daarbuiten. Hiervoor is een duidelijke beschrijving van de werkzame componenten en maatschappelijke effecten nodig, om zo te komen tot het ontwikkelen van een verdienmodel.

Zachte en harde aspecten

“Het onderzoek is nog in ontwikkeling, maar qua baten kan je bijvoorbeeld denken aan een zorgverzekering die minder kosten heeft, omdat de deelnemers langer geen gebruik maken van zorg.” Aldus Attila Németh van Saxion Hogeschool. “Ook kan het gevolg van het project zijn dat wijkbewoners werk krijgen. Dat zou een interessante financiele baat zijn, maar baten kunnen ook indirecter zijn, bijvoorbeeld als wijkbewoners actief worden in vrijwilligerswerk. Dat is financieel minder interessant, maar voor de maatschappij winstgevend. In het onderzoek kijken we naar hardere aspecten, zoals zorggebruik en banen en zachtere aspecten, zoals vrijwilligerswerk en kwaliteit van leven.”

KEM's

KEMs -afgekort van Key Enabling Methodologies–  zijn ontwerpmethoden die innovaties en interventies helpen ontwikkelen die ons anders helpen kijken, denken, doen en die onze leefwereld helpen vormgeven. Deze (ontwerp)methoden bieden professionals een effectieve en gerichte aanpak bij het ontwikkelen van innovaties en interventies. Zo dragen KEMs bij aan het teweegbrengenvan de benodigde veranderingen.

80% van de deelnemers kampt met gezondheids- of participatieproblemen

Weten wat wel en niet werkt

Lifestyle change heeft potentie: meer dan 80% van de deelnemers kampt met gezondheids- of participatieproblemen, wat de maatschappij geld kost. Deelnemers ervaren de interventie als effectief, met verbeterde gezondheid, minder zorggebruik, en meer maatschappelijke participatie. Dit kan leiden tot lagere kosten voor WMO, jeugdzorg, bijstand, en zorgverzekeraars, en tot meer maatschappelijke waarde door verhoogde productiviteit.

“Er kunnen natuurlijk ook negatiefe effecten zijn, maar ook die wil je weten. Een dergelijk onderzoeksproject is voor deelnemers vaak een handige manier om scherp te krijgen wat werkt en niet werkt.”

Dit is ook interessant

PRAKTIJKVOORBEELD
Breng maatschappelijke impact in kaart

In het onderzoeksproject ‘Samen Slim Gezond’ duikt Saxion in de effecten en neveneffecten van het maatschappelijke initiatief Buurtgeluk. Lees hier meer.

PRAKTIJKVOORBEELD
Topfit Citizenlab

Topfit Citizenlab is een meerjarig onderoeks- en innovatieproject met als doel om Twentenaren langer gelukkig en gezond te laten leven. Samen (!) met burgers onderzoeken de initiatiefnemers hoe ze hen aan kunnen zetten tot een gezondere levensstijl.

PRAKTIJKVOORBEELD
Ecosysteem-benadering voor circulaire chemische transitie
Een ecosysteem-methodologie voor het bouwen van groene en circulaire innovaties binnen de chemische industrie.
PRAKTIJKVOORBEELD
Beweging brengen in de landbouwtransitie

Opgaven in het landelijke gebied worden alleen maar groter en de verhoudingen tussen agrarische ondernemers, wet- en regelgevers en de maatschappij raken steeds meer gepolariseerd. Het moet anders en het kan ook anders. Een ontwerpende aanpak kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

PRAKTIJKVOORBEELD
Van vezel naar vliering; van boer tot bouwer

Kunnen we nieuwe ketens en netwerken inrichten zodat we economische, sociale en ecologische waarden realiseren?

PRAKTIJKVOORBEELD
Wat kunnen lokale en regionale overheden doen om innovatiekracht te versterken?

Stel je voor dat je als professional betrokken bent bij een lokale of regionale overheid en je staat voor de uitdagende taak om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Hoe doe je dit dan precies?