PRAKTIJKVOORBEELD

Participatory design voor gebiedsontwikkeling

Samenvatting

Voor bezoekers van evenementen is duurzaamheid een steeds belangrijkere doelstelling. Er staat daardoor veel druk op de evenementenindustrie om duurzaam en slim reizen voor bezoekers te faciliteren. Verschillende partijen in het ArenAPoort-gebied (de Johan Cruijff ArenA, AFAS Live en Ziggo Dome) hebben in mei 2022 een initiatief ondertekend om bezoekers vanaf 2023 CO2-vrij te laten reizen van en naar evenementen. In een experimenteertraject wordt door middel van participatory design de gebiedsontwikkeling verbeterd. Lees meer over dit praktijkvoorbeeld in dit artikel.

Missiethema

Energie en Klimaat

Betrokkenen

Creative Media for Social Change (HvA); Smart Cities (Saxion); Johan Cruijff Arena; AFAS Live; Ziggo Dome; Placemakers; Green Deal Circular Festivals; ZuidOost Bereikbaar; Smart City Amsterdam; Smart Mobility Platform

Aspecten

Het reisgedrag van evenementbezoekers verduurzamen is een uitdaging

Het verduurzamen van reisgedrag van bezoekers naar evenementen is niet simpel en vraagt om een ecosysteemaanpak, omdat oplossingen in elkaar ingrijpen. Het is bijvoorbeeld niet altijd mogelijk meer reizigers met het OV te laten gaan, omdat dit een enorme belasting op het openbaar vervoer is en grote overlast voor reizigers en de omgeving oplevert. Om mensen mee te krijgen in de transitie naar duurzaam en slim reisgedrag is het nodig om inzichten te verkrijgen en interventies te ontwikkelen en te testen. Bijvoorbeeld meer gebruik van deelvervoer en openbaar vervoer, en tegelijkertijd gespreide aankomst en vertrek van bezoekers om de druk op het gebied te verkleinen. Om dit soort interventies te ontwikkelen is het van belang oplossingen te ontwikkelen waar alle stakeholders betrokken zijn bij de ontwikkeling, en er breed eigenaarschap gevoeld wordt.

Vorig project: ‘Wat Mensen Beweegt’

Wil je mensen meekrijgen in de transitie naar duurzaam en slim reisgedrag? Dan is het nodig om inzicht te krijgen in hun leefwereld en die kennis uit te bouwen tot testbare interventies. Hierin moet niet alleen de doelgroep betrokken worden: het is namelijk ook belangrijk dat stakeholders breed eigenaarschap over de interventies voelen. De ArenA- poort richtte daarom, samen met de Hogeschool van Amsterdam, een experiment op met een participatory design-aanpak.

Zij ontwikkelden binnen dit project gezamenlijk concepten voor effectieve interventies. Er werd inzicht verkregen in de belangrijkste criteria voor de belanghebbenden, en er werd gebruik gemaakt van de al bestaande ervaringen/kennis. Zo werd het netwerk optimaal ingezet in de transitie.

KEM's

KEMs -afgekort van Key Enabling Methodologies–  zijn ontwerpmethoden die innovaties en interventies helpen ontwikkelen die ons anders helpen kijken, denken, doen en die onze leefwereld helpen vormgeven. Deze (ontwerp)methoden bieden professionals een effectieve en gerichte aanpak bij het ontwikkelen van innovaties en interventies. Zo dragen KEMs bij aan het teweegbrengenvan de benodigde veranderingen.

Huidig project: ‘Samen Duurzaam op Weg’

In het vervolgproject, dat net van start is, worden de concepten doorontwikkeld tot interventies die haalbaar en acceptabel zijn. Door steeds met elkaar van gedachten te wisselen kunnen de belanghebbenden constructief nadenken over oplossingen die voor iedereen draaglijk zijn. Het gebruik van visuele materialen stimuleert mensen om nieuwe denkrichtingen te verkennen. In het project streven we ernaar om interventies in het gebied te testen. Wat ze in het huidige project ook hopen te doen is: voor langere tijd samenwerken met een vast groepje bewoners en reizigers in het project, zodat zij ook de kans hebben om zich in te graven in de complexiteit en zich onderdeel voelen van het netwerk.

Dit is ook interessant

PRAKTIJKVOORBEELD
Topfit Citizenlab

Topfit Citizenlab is een meerjarig onderoeks- en innovatieproject met als doel om Twentenaren langer gelukkig en gezond te laten leven. Samen (!) met burgers onderzoeken de initiatiefnemers hoe ze hen aan kunnen zetten tot een gezondere levensstijl.

PRAKTIJKVOORBEELD
Ecosysteem-benadering voor circulaire chemische transitie
Een ecosysteem-methodologie voor het bouwen van groene en circulaire innovaties binnen de chemische industrie.
PRAKTIJKVOORBEELD
Beweging brengen in de landbouwtransitie

Opgaven in het landelijke gebied worden alleen maar groter en de verhoudingen tussen agrarische ondernemers, wet- en regelgevers en de maatschappij raken steeds meer gepolariseerd. Het moet anders en het kan ook anders. Een ontwerpende aanpak kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

PRAKTIJKVOORBEELD
Van vezel naar vliering; van boer tot bouwer

Kunnen we nieuwe ketens en netwerken inrichten zodat we economische, sociale en ecologische waarden realiseren?

PRAKTIJKVOORBEELD
Wat kunnen lokale en regionale overheden doen om innovatiekracht te versterken?

Stel je voor dat je als professional betrokken bent bij een lokale of regionale overheid en je staat voor de uitdagende taak om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Hoe doe je dit dan precies?

PRAKTIJKVOORBEELD
Gebiedsgerichte aanpak voor toegankelijke zorg in krimpregio’s
Dit onderzoek heeft als doel aanwijzingen te krijgen voor versnelling van het transitieproces naar ‘zorg voor gezondheid’ in samenhang met de transitie van onderwijs in Eemsdelta