PRAKTIJKVOORBEELD

Een gezondere werkvloer: hoe doe je dat?

Onvoorziene kosten

 

Ongeveer 1 op de 3 werknemers heeft last van werkdruk waarbij de oorzaak veelal ligt in een snel veranderende werkomgeving. Denk hierbij o.a. aan technologische veranderingen of hybride werken. Ook (grote) veranderingen in de privésfeer, denk aan gezinsuitbreiding, mantelzorg, etc., kunnen een oorzaak zijn van een toenemende werkdruk. Dit kan leiden tot verminderde productiviteit of zelfs op termijn tot ziekteverzuim.

De kosten van dit verzuim wordt gedragen door zowel medewerkers (o.a. medische kosten), werkgevers (o.a. loonkosten en vervanging) als de maatschappij (uitkeringen en medische kosten). In de periode van 2014 tot 2022 stijgen deze kosten van €1,3 miljard naar €2,6 miljard. Een verdubbeling in acht jaar tijd.

Missiethema

Gezondheid & zorg

Betrokkenen

Fontys Hogeschool (Lectoraat Move to be), Workspace Vitality Hub, High Tech Campus Eindhoven, beweging Stap naar Gezonder

Aspecten

  • Draagvlak
  • Organiseren van samenwerking
  • Reflectie en adaptatie

De vitale werknemer

 

Voor werkgevers is het dus een uitdaging om medewerkers fit, energiek, veerkrachtig en gemotiveerd te houden. Vitaliteitsbeleid of –programma’s op de werkplek wordt dan ook een steeds bekender en belangrijker thema binnen organisaties. Vitale medewerkers zijn immers niet alleen energieker, maar ook creatiever, productiever en veerkrachtiger. Aandacht voor vitaliteit vergroot de kans om talentvolle medewerkers te behouden en aantrekkelijk te zijn voor nieuwe medewerkers in een steeds competitievere arbeidsmarkt. Dat betekent dat er aandacht is van directies en bestuurders op het thema inzetbaarheid.

Wandelvergadering of mindfullnessworkshop?

Bij een eerder onderzoekstraject met vijf bedrijven (Dela, Simac, Ergon, Catharina Ziekenhuis en Fontys Hogeschool) blijkt dat werkgevers vaak te weinig weten over het nut van bestaande interventies, zoals een ‘wandelvergadering’ of mindfulnessworkshop. Ze geven aan onvoldoende kennis en middelen te hebben om te investeren in dit soort initiatieven. Een vervolgstap is om hier verder onderzoek naar te doen. Wat zijn de mogelijkheden om vitaliteit van medewerkers te bevorderen? Welke barrières lopen ze specifiek tegenaan en welke onderliggende aspecten spelen hierbij een rol?

Het grootste obstakel is dat theorie en kennis van vitaliteitsinterventies moet worden toegepast in een praktijk die niet zo lineair en statisch, maar veel dynamischer is. Deze dynamiek beïnvloedt ook de ontwikkeling, implementatie, disseminatie en evaluatie van deze interventies. Het implementeren van beleid, programma’s of interventies zijn sterk afhankelijk van de context, oftewel het systeem. Interventies op het gebied van vitaliteit op de werkplek zijn helaas nog niet zo succesvol als we zouden willen. De effectiviteit van een dergelijk programma wordt mede bepaald door de interventiekenmerken en dus het implementatieplan wat daarachter zit.

KEM's

KEMs -afgekort van Key Enabling Methodologies–  zijn ontwerpmethoden die innovaties en interventies helpen ontwikkelen die ons anders helpen kijken, denken, doen en die onze leefwereld helpen vormgeven. Deze (ontwerp)methoden bieden professionals een effectieve en gerichte aanpak bij het ontwikkelen van innovaties en interventies. Zo dragen KEMs bij aan het teweegbrengenvan de benodigde veranderingen.

Op naar gevalideerde en praktische tools

Het lectoraat ‘Move to Be’ van Fontys Sporthogeschool start een vervolgonderzoek naar de eerdergenoemde vraagstukken. In dit onderzoek worden de werkzame factoren geïdentificeerd die leiden tot succesvol implementeren van vitaliteitsbeleid en –programma’s. Het doel van dit praktijkonderzoek is komen tot een gevalideerde, maar vooral praktische, tool waarmee organisaties aan de slag kunnen met hun eigen vitaliteitsbeleid.

Dit onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met de Workplace Vitality Hub op de High Tech campus in Eindhoven en de beweging Stap naar Gezonder.

Lectoraat Move to Be

Workplace vitality hub

De Stap naar Gezonder

Dit is ook interessant

PRAKTIJKVOORBEELD
Topfit Citizenlab

Topfit Citizenlab is een meerjarig onderoeks- en innovatieproject met als doel om Twentenaren langer gelukkig en gezond te laten leven. Samen (!) met burgers onderzoeken de initiatiefnemers hoe ze hen aan kunnen zetten tot een gezondere levensstijl.

PRAKTIJKVOORBEELD
Ecosysteem-benadering voor circulaire chemische transitie
Een ecosysteem-methodologie voor het bouwen van groene en circulaire innovaties binnen de chemische industrie.
PRAKTIJKVOORBEELD
Beweging brengen in de landbouwtransitie

Opgaven in het landelijke gebied worden alleen maar groter en de verhoudingen tussen agrarische ondernemers, wet- en regelgevers en de maatschappij raken steeds meer gepolariseerd. Het moet anders en het kan ook anders. Een ontwerpende aanpak kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

PRAKTIJKVOORBEELD
Van vezel naar vliering; van boer tot bouwer

Kunnen we nieuwe ketens en netwerken inrichten zodat we economische, sociale en ecologische waarden realiseren?

PRAKTIJKVOORBEELD
Wat kunnen lokale en regionale overheden doen om innovatiekracht te versterken?

Stel je voor dat je als professional betrokken bent bij een lokale of regionale overheid en je staat voor de uitdagende taak om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Hoe doe je dit dan precies?

PRAKTIJKVOORBEELD
Gebiedsgerichte aanpak voor toegankelijke zorg in krimpregio’s
Dit onderzoek heeft als doel aanwijzingen te krijgen voor versnelling van het transitieproces naar ‘zorg voor gezondheid’ in samenhang met de transitie van onderwijs in Eemsdelta