PRAKTIJKVOORBEELD

Social Economy Europe

Wie zijn ze?

Social Economy Europe vertegenwoordigt 2,8 miljoen social economy ondernemingen en organisaties in Europa. Ze noemen zichzelf het referentiepunt voor de sociale economie op Europees niveau.

Ze zijn een strategische partner van Europese instellingen en hebben het voortouw genomen in het EU-beleid met betrekking tot de sociale economie. Opgericht in november 2000 onder de naam CEP-CMAF – de Europese Permanentie Conferentie van Coöperaties, Mutualiteiten, Verenigingen en Stichtingen – met als doel een permanent dialoog op te zetten tussen de sociale economie en de Europese Instellingen. In 2008 veranderde CEP-CMAF haar naam en werd officieel Social Economy Europe.

Ben je een Europerese groepering, nationale koepelorganisatie of Europees netwerk? Dan kan je lid worden en richting geven aan het vooruitbrengen van de sociale economie.

Missiethema

Gezondheid & zorg, Energie en Klimaat, Water, Voedsel en Landbouw, Veiligheid

Betrokkenen

Europerese groeperingen, nationale koepelorganisaties en Europees netwerken

Aspecten

  • Draagvlak
  • Instituties en governance

Waarom Social Economy Europe?

De Europese Unie en de rest van de wereld ervaren ontwrichtende technologische, sociale en economische veranderingen.

De opkomst en vooruitgang van digitalisering, blockchain en big data, of de wereldwijde toename van ongelijkheid en baanzekerheid, zijn trends die snel onze wereld veranderen, nieuwe kansen met zich meebrengen maar ook nieuwe uitdagingen, en ons aansporen om te debatteren over de toekomst die we gezamenlijk willen opbouwen.

Europa heeft de sociale economie nodig om contact te leggen met haar burgers, hun echte behoeften te ontdekken en hen deel te laten uitmaken van het creëren van oplossingen voor een aantal uitdagingen, zoals werkloosheid of precair werk, sociale uitsluiting, discriminatie en racisme, klimaatverandering of het gebrek aan sociale samenhang.

Op eenzelfde manier heeft de sociale economie de Europese Unie nodig om haar zichtbaarheid te verbeteren, erkenning te krijgen en ontwikkeling te ondergaan in de hele Europese markt.

Wat hopen ze te bereiken?

Vertegenwoordiging – Om de belangen van de sociale economie in de Europese Unie te vertegenwoordigen, zodat de belangrijkste EU-beleidslijnen dit bedrijfsmodel bevorderen en hiermee rekening houden.

Dialoog – Het bevorderen van dialoog en samenwerking tussen haar leden en het ontwikkelen van nieuwe diensten van gemeenschappelijk belang.

Zichtbaarheid – Het versterken van de zichtbaarheid van de economische, sociale en milieueffecten van de sociale economie, evenals de waarden en principes die dit bedrijfsmodel definiëren.

Ondersteuning – Het ondersteunen van overheidsinstanties en organisaties die de ontwikkeling van de sociale economie bevorderen.

KEM's

KEMs -afgekort van Key Enabling Methodologies–  zijn ontwerpmethoden die innovaties en interventies helpen ontwikkelen die ons anders helpen kijken, denken, doen en die onze leefwereld helpen vormgeven. Deze (ontwerp)methoden bieden professionals een effectieve en gerichte aanpak bij het ontwikkelen van innovaties en interventies. Zo dragen KEMs bij aan het teweegbrengenvan de benodigde veranderingen.

Lid worden?

Ben je een Europerese groepering, nationale koepelorganisatie of Europees netwerk? Dan kan je lid worden en bijdragen aan het richting geven om de sociale economie vooruit te brengen.

Dit is ook interessant

PRAKTIJKVOORBEELD
Topfit Citizenlab

Topfit Citizenlab is een meerjarig onderoeks- en innovatieproject met als doel om Twentenaren langer gelukkig en gezond te laten leven. Samen (!) met burgers onderzoeken de initiatiefnemers hoe ze hen aan kunnen zetten tot een gezondere levensstijl.

PRAKTIJKVOORBEELD
Ecosysteem-benadering voor circulaire chemische transitie
Een ecosysteem-methodologie voor het bouwen van groene en circulaire innovaties binnen de chemische industrie.
PRAKTIJKVOORBEELD
Beweging brengen in de landbouwtransitie

Opgaven in het landelijke gebied worden alleen maar groter en de verhoudingen tussen agrarische ondernemers, wet- en regelgevers en de maatschappij raken steeds meer gepolariseerd. Het moet anders en het kan ook anders. Een ontwerpende aanpak kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

PRAKTIJKVOORBEELD
Van vezel naar vliering; van boer tot bouwer

Kunnen we nieuwe ketens en netwerken inrichten zodat we economische, sociale en ecologische waarden realiseren?

PRAKTIJKVOORBEELD
Wat kunnen lokale en regionale overheden doen om innovatiekracht te versterken?

Stel je voor dat je als professional betrokken bent bij een lokale of regionale overheid en je staat voor de uitdagende taak om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Hoe doe je dit dan precies?

PRAKTIJKVOORBEELD
Gebiedsgerichte aanpak voor toegankelijke zorg in krimpregio’s
Dit onderzoek heeft als doel aanwijzingen te krijgen voor versnelling van het transitieproces naar ‘zorg voor gezondheid’ in samenhang met de transitie van onderwijs in Eemsdelta