Regionale inbedding

Iedere regio heeft haar eigen karakteristieken en contextuele factoren. Hierdoor kent de ene regio/stad/buurt/straat andere sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen dan een nabijgelegen locatie. Het opschalen van innovaties gaat daardoor in iedere regio anders. Evengoed zijn er gemene delers die een rol spelen bij het succesvol opschalen van innovaties en het realiseren van maatschappelijk verdienvermogen.

Rekening houden met de specifieke context

Doordat vaak meerdere maatschappelijke opgaven samenkomen in bijvoorbeeld een stad, regio of provincie ontstaat een complexe situatie. Het erkennen van deze complexiteit en het mobiliseren van de verschillende stakeholders per deel-opgave helpt om tot een beter resultaat te komen. Het doorgronden en met elkaar bewust zijn van de specifieke context heeft een positieve invloed op het slagen van de meervoudige opgave.

Inzicht hebben in (lokaal) aanwezige en ontbrekende kennis en kunde

Inzicht in de beschikbare kennis en kunde is een succesfactor. Weet wat er beschikbaar is en waarvoor je buiten jouw regionale innovatie-ecosysteem op zoek moet naar specifieke data, informatie, vaardigheden en experts. Het bepaalt het tempo van innovatie en de mate waarin regionale ambities gerealiseerd kunnen worden.

Creëer trans-regionale kennisuitwisseling

Regionale innovatie-ecosystemen lopen tegen vergelijkbare uitdagingen aan als samenwerkingsverbanden in een andere regio. Faciliteren van trans-regionale kennisuitwisseling draagt bij aan succesvolle missiegedreven innovatie. Veel regio’s zijn bovendien met vergelijkbare onderzoeks- en innovatie-trajecten bezig. Denk aan het ontwikkelen van nieuwe batterij-oplossingen, precisie-landbouw of circulaire businessmodellen. Aftstemming en kennisuitwisseling kan innovatie en opschaling versnellen.

Benutten labs

Nederland is rijk aan diverse vormen van labs (fieldlabs, living labs, leer-werk-gemeenschappen, learning communities, garages, Centers of Expertise, hubs, CIF’s, etc.), waarin bedrijven, onderwijs, onderzoek, overheid, belangenorganisaties en burgers samenwerken. Vaak gericht op een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen. Iedere lokale context en elke uitdaging vraagt een specifieke aanpak en samenstelling. Labs zijn een uitstekende werkvorm voor missiegedreven innovatie.

In de praktijk

ONDERZOEK
Integrale Aanpak voor Zoetwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta

Onderzoeksproject ‘STURDI-Water: Opslag, Verbetering, Hergebruik en Distributie van Water in regionale samenwerkingsverbanden’ gaat van start. Lees hier meer.

ONDERZOEK
Verantwoorde opschaling van data-gedreven benaderingen

Opschaling van digitale technologie is problematisch: innovaties moeten worden geïmplementeerd in specifieke organisatorische contexten, waardoor een one-size-fits-all-diffusie onmogelijk is.  Lees meer over dit NWO-onderzoek.

PRAKTIJKVOORBEELD
Ecosysteem-benadering voor circulaire chemische transitie
Een ecosysteem-methodologie voor het bouwen van groene en circulaire innovaties binnen de chemische industrie.
PRAKTIJKVOORBEELD
Beweging brengen in de landbouwtransitie

Opgaven in het landelijke gebied worden alleen maar groter en de verhoudingen tussen agrarische ondernemers, wet- en regelgevers en de maatschappij raken steeds meer gepolariseerd. Het moet anders en het kan ook anders. Een ontwerpende aanpak kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

PRAKTIJKVOORBEELD
Van vezel naar vliering; van boer tot bouwer

Kunnen we nieuwe ketens en netwerken inrichten zodat we economische, sociale en ecologische waarden realiseren?

PRAKTIJKVOORBEELD
Wat kunnen lokale en regionale overheden doen om innovatiekracht te versterken?

Stel je voor dat je als professional betrokken bent bij een lokale of regionale overheid en je staat voor de uitdagende taak om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Hoe doe je dit dan precies?