METHODIEK

Playbook Partnerships for Regional Innovation

Partnerships for Regional Innovation (PRI) streeft ernaar een strategisch kader te worden voor territoriale transformatie gedreven door innovatie, waarbij Europese prioriteiten worden verbonden met nationale plannen, mogelijkheden en uitdagingen op plaatselijk niveau. De PRI Playbook presenteert in zijn huidige vorm een eerste benadering voor de opbouw van dit kader, ontwikkeld door het Joint Research Centre van de Europese Commissie, ondersteund door een wetenschappelijk comité van gerenommeerde experts, en zal verder worden gecreëerd, aangepast en getest in een pilotfase met verschillende Europese gebieden.

Dit kader beschouwt maatschappelijk welzijn en milieuwinst als essentiële doelen voor innovatie. Dit betekent dat we verder gaan dan alleen innoveren voor economische welvaart, zonder dit uit te sluiten, en roept op om maatschappelijke en milieueffecten van transformatie gedurende het hele beleidsinterventieproces te overwegen: van conceptvorming tot actie op de werkvloer. Het doel is om het strategische potentieel van innovatie uit te breiden en te versterken om andere sectorale beleidsmaatregelen, zoals industrieel, werkgelegenheid, onderwijs, milieu en sociaal beleid, te inspireren, beïnvloeden en onderling te versterken. Tot nu toe hebben deze beleidsgebieden grotendeels los van elkaar geopereerd.

Het Playbook is het initiële ondersteuningsdocument voor een pilotfase waarbij lidstaten, regio’s en groepen regio’s betrokken zijn die zich vrijwillig hebben aangemeld om de benadering mede te ontwikkelen en te testen, gericht op een selectie van praktische beleidsinstrumenten. Deze instrumenten hebben voornamelijk tot doel de coördinatie en richting van regionaal, nationaal en Europees innovatiebeleid te verbeteren om de groene en digitale transities van Europa te implementeren en de innovatiekloof in de EU aan te pakken.

Dit is ook interessant

METHODIEK
Handboek Publiek-Civiele Samenwerking

Waag Futurelab en Stby werkten samen aan een onderzoeksproject met de vraag: Wat hebben burgercollectieven en de overheid nodig om duurzame samenwerking te bereiken op basis van wederzijdse waardecreatie? 

METHODIEK
Reflecties op maatschappelijk verdienvermogen door een impact-ondernemer
Op basis van jaren praktische kennis en ervaring zijn negen stappen gedefinieerd over innoveren. Laszlo Bax deelt ter aanvulling zijn inzichten over missiegedreven innoveren en maatschappelijk verdienvermogen.
METHODIEK
Adaptive Governance

Besluitvorming vindt plaats binnen een bepaalde governance: het samenspel tussen organisaties, beslissers, beslisprocessen, wetgeving en richtlijnen. De maatschappelijke transities vragen om aanpassingen in dit samenspel. Adaptive governance is de methode om deze aanpassingen te doen.

METHODIEK
Orchestrating Innovation

Orchestrating Innovation is een methodiek die bedrijven en overheden helpt om samen te veranderen. TNO heeft deze methodiek ontwikkeld vanuit het besef dat innovatie vraagt om methodiek en technologie die werkt. Maar meer nog: het vraagt om samenwerking.

METHODIEK
Reflexieve evaluatie

Met reflexieve evaluatie kun je samen met de betrokken stakeholders tijdens het traject expliciet leren. Gedurende het proces denk je bovendien samen na over het vergroten van de impact. Lees meer over deze methode in dit artikel.

METHODIEK
Playbook Partnerships for Regional Innovation

Een playbook met als doel de coördinatie en richting van regionaal, nationaal en Europees innovatiebeleid te verbeteren om de groene en digitale transities van Europa te implementeren en de innovatiekloof in de EU aan te pakken.