METHODIEK

Adaptive Governance

Besluitvorming vindt plaats binnen een bepaalde governance: het samenspel tussen organisaties, beslissers, beslisprocessen, wetgeving en richtlijnen. De maatschappelijke transities en innovaties die daarbij nodig zijn, vragen om aanpassingen in dit samenspel. Adaptive governance is de methode die TNO gebruikt om deze aanpassingen te doen.

De energietransitie, klimaattransitie en mobiliteitstransitie zijn op zichzelf al complex. Waar deze maatschappelijke transities samenkomen is het speelveld vaak nóg complexer, omdat ze verschillende beleidsterreinen raken.

Met welke van deze veranderingen je ook te maken hebt: één van de grootste uitdagingen is om snel gerichte besluiten te nemen binnen het systeem of de structuur waarin de transitie plaatsvindt.

 

De volgende vragen helpen helderheid te scheppen

 

  • Wat zijn de doelen, waar zit het gezamenlijk belang en wat is de leerambitie?
  • Wie gaat erover en wie zijn erbij betrokken?
  • Wie heeft het mandaat een besluit te nemen?
  • Wat als er kennis ontbreekt en er grote onzekerheden spelen?
  • Kunnen we adaptive governance toepassen om besluitvorming te versnellen en beter op veranderingen in te spelen?

Ga naar TNO Vector voor meer informatie

 

TNO Vector is het nieuwe “Centre for Societal Innovation and Strategy”. TNO Vector biedt handelingsperspectief aan publieke en private partijen voor de grote maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen van onze tijd. Op hun website kun je meer lezen over Adaptive Governance.

Dit is ook interessant

METHODIEK
Handboek Publiek-Civiele Samenwerking

Waag Futurelab en Stby werkten samen aan een onderzoeksproject met de vraag: Wat hebben burgercollectieven en de overheid nodig om duurzame samenwerking te bereiken op basis van wederzijdse waardecreatie? 

METHODIEK
Reflecties op maatschappelijk verdienvermogen door een impact-ondernemer
Op basis van jaren praktische kennis en ervaring zijn negen stappen gedefinieerd over innoveren. Laszlo Bax deelt ter aanvulling zijn inzichten over missiegedreven innoveren en maatschappelijk verdienvermogen.
METHODIEK
Adaptive Governance

Besluitvorming vindt plaats binnen een bepaalde governance: het samenspel tussen organisaties, beslissers, beslisprocessen, wetgeving en richtlijnen. De maatschappelijke transities vragen om aanpassingen in dit samenspel. Adaptive governance is de methode om deze aanpassingen te doen.

METHODIEK
Orchestrating Innovation

Orchestrating Innovation is een methodiek die bedrijven en overheden helpt om samen te veranderen. TNO heeft deze methodiek ontwikkeld vanuit het besef dat innovatie vraagt om methodiek en technologie die werkt. Maar meer nog: het vraagt om samenwerking.

METHODIEK
Reflexieve evaluatie

Met reflexieve evaluatie kun je samen met de betrokken stakeholders tijdens het traject expliciet leren. Gedurende het proces denk je bovendien samen na over het vergroten van de impact. Lees meer over deze methode in dit artikel.

METHODIEK
Playbook Partnerships for Regional Innovation

Een playbook met als doel de coördinatie en richting van regionaal, nationaal en Europees innovatiebeleid te verbeteren om de groene en digitale transities van Europa te implementeren en de innovatiekloof in de EU aan te pakken.