METHODIEK

Orchestrating Innovation

Digitalisering, duurzaamheid, toekomstbestendige steden. Dit soort trends staan dagelijks in de krant, omdat ze een grote impact hebben op onze welvaart en ons welzijn. Maar nieuwe trends vragen om nieuwe vormen van samenwerking. De TNO-methodiek Orchestrating Innovation, rich zich op het vormgeven en stimuleren van samenwerking op het gebied van innovatie tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Samenwerken aan innovatie is altijd een uitdaging. De kans is groot dat deelnemers tegenstrijdige belangen hebben. Als ze niet tot overeenstemming komen, kan de samenwerking mislukken.

Bij orchestrating innovation doorloop je vier fases:

Fase 1 – strategie bepalen – Analyseren van de uitdagingen en het formuleren van een strategie voor verandering. Orchestrators brengen in kaart wie te betrekken en hoe te financieren. Er ontstaat een helder beeld van de gemeenschappelijke uitdaging. En de contouren van de oplossing(en) worden zichtbaar.

Fase 2 – verbinden en vormgeven – Verbinden van relevante partijen uit het ecosysteem, afwegen van belangen en de bereidwilligheid om te veranderen. Om daarmee detail aan te brengen in de strategie en planning uit fase 1. De betrokken partijen komen hier tot een go/no-go moment.

Fase 3 – aansturen – Vormgeven van initiatief door:

  • De samenwerking te formaliseren;
  • Realiseren van de infrastructuur;
  • Innovaties te valideren;
  • Het ontwikkelen van het ecosysteem en duurzame businessmodellen;
  • Uitbouwen van het portfolio en;
  • Aantrekken van nieuwe partners.

Fase 4 – bijsturen – Monitoren en analyseren van de werking van het ecosysteem en de voortgang van het innovatiedoel. Op basis van analyses kan je bijsturen. Geen traject is immers hetzelfde, ecosystemen werken niet altijd zoals verwacht en ontwikkeling staat nooit stil.

TNO Vector

 

TNO Vector is het nieuwe “Centre for Societal Innovation and Strategy”. TNO Vector biedt handelingsperspectief aan publieke en private partijen voor de grote maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen van onze tijd. Op hun website kun je meer lezen over orchestrating innovation.

Bekijk hieronder de podcast van Erasmus Centre for Entrepreneurship die een speciale aflevering heeft gemaakt over orchestrating innovation:

Dit is ook interessant

METHODIEK
Handboek Publiek-Civiele Samenwerking

Waag Futurelab en Stby werkten samen aan een onderzoeksproject met de vraag: Wat hebben burgercollectieven en de overheid nodig om duurzame samenwerking te bereiken op basis van wederzijdse waardecreatie? 

METHODIEK
Reflecties op maatschappelijk verdienvermogen door een impact-ondernemer
Op basis van jaren praktische kennis en ervaring zijn negen stappen gedefinieerd over innoveren. Laszlo Bax deelt ter aanvulling zijn inzichten over missiegedreven innoveren en maatschappelijk verdienvermogen.
METHODIEK
Adaptive Governance

Besluitvorming vindt plaats binnen een bepaalde governance: het samenspel tussen organisaties, beslissers, beslisprocessen, wetgeving en richtlijnen. De maatschappelijke transities vragen om aanpassingen in dit samenspel. Adaptive governance is de methode om deze aanpassingen te doen.

METHODIEK
Orchestrating Innovation

Orchestrating Innovation is een methodiek die bedrijven en overheden helpt om samen te veranderen. TNO heeft deze methodiek ontwikkeld vanuit het besef dat innovatie vraagt om methodiek en technologie die werkt. Maar meer nog: het vraagt om samenwerking.

METHODIEK
Reflexieve evaluatie

Met reflexieve evaluatie kun je samen met de betrokken stakeholders tijdens het traject expliciet leren. Gedurende het proces denk je bovendien samen na over het vergroten van de impact. Lees meer over deze methode in dit artikel.

METHODIEK
Playbook Partnerships for Regional Innovation

Een playbook met als doel de coördinatie en richting van regionaal, nationaal en Europees innovatiebeleid te verbeteren om de groene en digitale transities van Europa te implementeren en de innovatiekloof in de EU aan te pakken.