METHODIEK

Co-design canvas

Het Co-Design Canvas (Smeenk, Köppchen & Bertrand, 2020) is een instrument om samenwerkingen die werken aan maatschappelijke uitdagingen te starten, plannen, uitvoeren en evalueren. Het biedt overheden, burgers, bedrijven, non-profitorganisaties, kennisinstellingen en andere belanghebbenden een hulpmiddel voor communicatie en samenwerking. Het Co-Design canvas wordt in samen met relevante stakeholders ingevuld. Er wordt daardoor gezamenlijk stilgestaan bij de context, het veranderdoel en de focus. Wie er betrokken bij zijn en hoe de omgeving eruitziet en hoe dit invloed heeft. En welke activiteiten leiden tot het gewenste positieve impact en resultaten.

Door het Co-Design Canvas met stakeholders in te vullen worden verschillen in belangen, kennis, ervaring en machtsverhoudingen inzichtelijk. De methode staat vanaf het begin stil bij gewenste positieve impact en concrete resultaten en zorgt ervoor dat ieders stem gehoord wordt.

Dit is ook interessant

METHODIEK
Handboek Publiek-Civiele Samenwerking

Waag Futurelab en Stby werkten samen aan een onderzoeksproject met de vraag: Wat hebben burgercollectieven en de overheid nodig om duurzame samenwerking te bereiken op basis van wederzijdse waardecreatie? 

METHODIEK
Reflecties op maatschappelijk verdienvermogen door een impact-ondernemer
Op basis van jaren praktische kennis en ervaring zijn negen stappen gedefinieerd over innoveren. Laszlo Bax deelt ter aanvulling zijn inzichten over missiegedreven innoveren en maatschappelijk verdienvermogen.
METHODIEK
Adaptive Governance

Besluitvorming vindt plaats binnen een bepaalde governance: het samenspel tussen organisaties, beslissers, beslisprocessen, wetgeving en richtlijnen. De maatschappelijke transities vragen om aanpassingen in dit samenspel. Adaptive governance is de methode om deze aanpassingen te doen.

METHODIEK
Orchestrating Innovation

Orchestrating Innovation is een methodiek die bedrijven en overheden helpt om samen te veranderen. TNO heeft deze methodiek ontwikkeld vanuit het besef dat innovatie vraagt om methodiek en technologie die werkt. Maar meer nog: het vraagt om samenwerking.

METHODIEK
Reflexieve evaluatie

Met reflexieve evaluatie kun je samen met de betrokken stakeholders tijdens het traject expliciet leren. Gedurende het proces denk je bovendien samen na over het vergroten van de impact. Lees meer over deze methode in dit artikel.

METHODIEK
Playbook Partnerships for Regional Innovation

Een playbook met als doel de coördinatie en richting van regionaal, nationaal en Europees innovatiebeleid te verbeteren om de groene en digitale transities van Europa te implementeren en de innovatiekloof in de EU aan te pakken.