ONDERZOEK

Maatschappelijk en collectief ondernemerschap

Een onderzoeksproject over sociaal en community gedreven ondernemerschap en hoe de impact kan worden versterkt en vergroot. Sociaal en community ondernemerschap (SCO) bieden de belofte om dergelijke overgangen te katalyseren, aangezien zij sociale bottom-up initiatieven combineren met een focus op financieel levensvatbare bedrijfsmodellen. SCO vereist een faciliterend ecosysteem om zijn potentieel volledig te kunnen realiseren. Het project komt via gezamenlijke leerprocessen en nieuwe tools tot nieuwe inzichten.

Missiethema

Gezondheid & Zorg, Energie en Klimaat

Betrokkenen

Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Windesheim, Hogeschool van Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Hanzehogeschool Groningen, DRK Foundation, Provincie Utrecht, Provincie Groningen, Social Enterprise NL, Impact Noord, Impact 030, KplusV, Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, Starters4Communities, NLZE – Nederland Zorgt voor Elkaar, Wongema, Platform31, City Deal Impact Ondernemen, Provincie Noord Brabant, KSON – Dutch Knowledge Network for Social Entrepreneurship, Social Finance Matters

Penvoerder

Prof. dr. Niels Bosma

Aspecten

  • Organiseren van samenwerking
  • Reflectie en adaptatie

Maatschappelijke uitdaging

 

Ondanks de ambities en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik, vormt de nadruk op individualisme en aandeelhouderswaarde in onze huidige samenleving ernstige belemmeringen op de voortgang van het realiseren van deze ambities. Om de broodnodige transities op het gebied van energie, duurzaamheid, gezondheid en inclusie te bewerkstelligen, zijn systeemveranderingen nodig die stevig gebaseerd zijn op de beginselen van respect voor anderen en gemeenschapswaarden, en tegelijkertijd opereren onder marktvoorwaarden.

Sociaal en community ondernemerschap (SCO) bieden de belofte om dergelijke overgangen te katalyseren, aangezien zij sociale bottom-up initiatieven combineren met een focus op financieel levensvatbare bedrijfsmodellen. SCO vereist een faciliterend ecosysteem om zijn potentieel volledig te kunnen realiseren.

Vooralsnog is het onduidelijk op welke manier het ecosysteem voor SCO de opschaling van dergelijk ondernemerschap faciliteert of belemmert. Het is ook onduidelijk hoe dit ecosysteem door de ondernemers en stakeholders wordt beïnvloed om meer faciliterend te worden. Dit onderzoekprogramma gaat in op deze vragen.

Onderzoek omschrijving

Sociaal en community-gedreven ondernemingen (SCOs) komen met vernieuwende oplossingen voor lokale maatschappelijke problemen. Het opschalen van de impact van SCEs wordt bemoeilijkt door complexiteit, conflicterende belangen en tegenwerking door bestaande, grotere spelers. In dit project werken onderzoekers vanuit verschillende disciplines samen met SCEs en belangrijke stakeholders. Het project komt via gezamenlijke leerprocessen en nieuwe tools tot nieuwe inzichten om impact te versterken en vergroten. Hierbij richt het zich specifiek op de energietransitie en op lokale zorg. Nieuwe inzichten worden vertaald naar concrete acties voor SCEs en stakeholders en het project ontwikkelt een leergang voor en met hen.

Het onderzoek sluit aan bij onderzoek van het Institutions for Open Societies platform Bottom-up Initiatives for Societal Change van de Universiteit Utrecht. Bovendien is een groot deel van de consortiumleden aangesloten bij de City Deal Impact Ondernemen.

Dit is ook interessant

ONDERZOEK
Integrale Aanpak voor Zoetwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta

Onderzoeksproject ‘STURDI-Water: Opslag, Verbetering, Hergebruik en Distributie van Water in regionale samenwerkingsverbanden’ gaat van start. Lees hier meer.

ONDERZOEK
Verantwoorde opschaling van data-gedreven benaderingen

Opschaling van digitale technologie is problematisch: innovaties moeten worden geïmplementeerd in specifieke organisatorische contexten, waardoor een one-size-fits-all-diffusie onmogelijk is.  Lees meer over dit NWO-onderzoek.

ONDERZOEK
Aan vertrouwen moet je bouwen

Deze uitdaging heeft Barbara Koole in haar proefschrift onder handen genomen. In dit artikel lees je meer over wat vertrouwen is en strategieën om deze te vergroten.

ONDERZOEK
Hoe maak je een operatiekamer milieuvriendelijk?

Een divers team binnen het CAREFREE onderzoeksproject is samengesteld om gedragsverandering bij alle betrokkenen te bewerkstelligen. Het primaire doel is om de operatiekamers milieuvriendelijker te maken.

ONDERZOEK
SMART4L: onderzoek over leergemeenschap en (inter)regionale samenwerking

Een onderzoeksproject over een leergemeenschap en platform om (inter)regionale samenwerking voor ICT-gedreven innovatie in de logistiek te versnellen

ONDERZOEK
REWIRE onderzoek over een ecosysteembenadering

Nieuwe samenwerkingen benutten voor missies in de circulaire landbouw: een ecosysteembenadering op meerdere niveaus. Een onderzoek onder leiding van het Copernicus Instituut.