ONDERZOEK

REWIRE onderzoek over een ecosysteembenadering

Onder de call ‘Samenwerken aan missiegedreven innovatie’ heeft NWO financiering gecommitteerd voor een vierjarig onderzoeksproject naar een van de meest complexe uitdagingen van onze tijd: de transitie naar kringlooplandbouw.

Missiethema

Water, voedsel en landbouw

Betrokkenen

Utrecht University, Wageningen University & Research, Eindhoven University of Technology, HAS green academy, De Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied Sciences, Provincie Overijssel, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zuid-Holland, Greenport West-Holland, Lentiz | MBO Oostland, Forever Plants Group, Gemeente Waddinxveen, Oost NL, Foodvalley NL, TOP Groep BV, Plantum, Greenport Noord-Holland Noord, Dialogic, NewForesight, Provincie Gelderland, Natuur & Milieu, Foodpolicy NL, NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt), LTO Noord, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Netherlands Enterprise Agency (RVO), Rotterdam School of Management, Erasmus University, Københavns Universitet – University of Copenhagen, AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Rotterdam University of Applied Sciences, BrabantKennis, Open Universiteit, The University of Bonn, Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF)

Penvoerder

Prof. dr. Koen Frenken

Aspecten

  • Organisatie van samenwerking
  • Regionale inbedding

Vesterken van ecoystemen voor een duurzamere landbouwsector

 

De Nederlandse overheid heeft als missie om het gehele landbouwsysteem te transformeren naar een duurzame sector. Ondanks dat de agrarische sector een van de meest innovatieve in Nederland is, blijven oplossingen achter in ontwikkeling en vinden ze moeilijk hun weg naar bredere toepassing. Het REWIRE project richt zich op het bevorderen van nieuwe samenwerkingen tussen alle betrokken belanghebbenden, met als doel innovaties binnen en tussen diverse ecosystemen in de landbouw te creëren en te verspreiden. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een geavanceerd digitaal aanbevelingssysteem dat nieuwe samenwerkingsverbanden stimuleert. Daarnaast worden instrumenten aangeboden voor effectief bestuur, vorming van coalities en gezamenlijke ontwikkeling van bedrijfsmodellen.

Samen met stakeholders gaan de onderzoekers een aantal elkaar versterkende onderzoekslijnen op het gebied van circulaire landbouw uitzetten. Eén werkpakket zal bijvoorbeeld bestaande samenwerkingsstructuren in kaart brengen en vervolgens een aanbevelingssysteem bedenken dat de netwerkontwikkeling ondersteunt. Twee andere werkpakketten richten zich op de ecosystemen van Greenport West-Holland en Foodvalley NL, om te bepalen hoe partijen samen kunnen innoveren, hun waardeketens kunnen upgraden en effectiever sociale impact kunnen bereiken. Er is ook een onderling verbonden werkpakket dat zich richt op governance en de rol van beleid.

Om ervoor te zorgen dat de geleerde lessen worden gevalideerd en toegepast, beschikt het project over modules voor het opleiden van studenten en professionals en een ‘Collective Learning Platform’. Hier kunnen reeds aangesloten partners, maar ook andere geïnteresseerden, met elkaar in contact komen en zelf aan de slag gaan met innovatie in  ecosystemen op meerdere niveaus.

Dit is ook interessant

ONDERZOEK
Integrale Aanpak voor Zoetwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta

Onderzoeksproject ‘STURDI-Water: Opslag, Verbetering, Hergebruik en Distributie van Water in regionale samenwerkingsverbanden’ gaat van start. Lees hier meer.

ONDERZOEK
Verantwoorde opschaling van data-gedreven benaderingen

Opschaling van digitale technologie is problematisch: innovaties moeten worden geïmplementeerd in specifieke organisatorische contexten, waardoor een one-size-fits-all-diffusie onmogelijk is.  Lees meer over dit NWO-onderzoek.

ONDERZOEK
Aan vertrouwen moet je bouwen

Deze uitdaging heeft Barbara Koole in haar proefschrift onder handen genomen. In dit artikel lees je meer over wat vertrouwen is en strategieën om deze te vergroten.

ONDERZOEK
Hoe maak je een operatiekamer milieuvriendelijk?

Een divers team binnen het CAREFREE onderzoeksproject is samengesteld om gedragsverandering bij alle betrokkenen te bewerkstelligen. Het primaire doel is om de operatiekamers milieuvriendelijker te maken.

ONDERZOEK
SMART4L: onderzoek over leergemeenschap en (inter)regionale samenwerking

Een onderzoeksproject over een leergemeenschap en platform om (inter)regionale samenwerking voor ICT-gedreven innovatie in de logistiek te versnellen

ONDERZOEK
REWIRE onderzoek over een ecosysteembenadering

Nieuwe samenwerkingen benutten voor missies in de circulaire landbouw: een ecosysteembenadering op meerdere niveaus. Een onderzoek onder leiding van het Copernicus Instituut.