ONDERZOEK

Verantwoorde opschaling van data-gedreven benaderingen

Onder de oproep ‘Realisatie, versnelling en opschaling van missiegedreven innovatie’ heeft NWO financiering toegezegd voor een vijfjarig onderzoeksproject naar een complexe uitdagingen: het opschalen van digitale innovatie op een verantwoorde manier.

Opschaling van digitale technologie is problematisch: innovaties moeten worden geïmplementeerd in specifieke organisatorische contexten, waardoor een one-size-fits-all-diffusie onmogelijk is. Bovendien worden digitale innovaties vaak gehinderd door ethische, juridische en sociale kwesties. “In dit project gaan we ervan uit dat diffusie lastig is en dat er beter nagedacht moet worden over hoe deze innovaties op een maatschappelijk verantwoorde manier kunnen opschalen,” legt projectleider Wouter Boon uit, hoogleraar Innovatie en Transitie Studies aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht.

Missiethema

Gezondheid & Zorg

Betrokkenen

Universiteit Utrecht, UMC, Radboud Universiteit, Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente, Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, Arkin GGZ, Pro Persona, Dimence Groep, Psychologenpraktijk Perspectief, ORTEC BV, Dutch Dibates Research Foundation, Infosupport, Minddistrict, Orikami, NewHealth Group

Penvoerder

Prof. dr. Wouter Boon

Aspecten

Een focus op geestelijke gezondheidszorg

 

Het onderzoek zal de basis leggen voor het bevorderen van verantwoorde opschaling, door te bestuderen hoe innovators, samen met een brede groep belanghebbenden, al vanaf het begin van het innovatieproces belangrijke voorwaarden voor succesvolle opschaling in overweging kunnen nemen, zoals afstemming met regelgeving, gebruikerspraktijken, bedrijfsmodellen, maatschappelijke waarden en ethische overwegingen.

Het project richt zich op verantwoorde opschaling op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, waar toegankelijkheid en kwaliteit van zorg momenteel onder druk staan. Er is behoefte aan verbetering in het afstemmen van capaciteit op toenemende vraag en aan wat patiënten nodig hebben met wat er wordt aangeboden. Om deze problemen op te lossen wordt veel verwacht van digitale technologie en data-gedreven innovatie. Wetenschappers, bedrijven, zorgorganisaties en regionale economische raden zijn momenteel druk bezig met het ontwikkelen van veelbelovende toepassingen op het gebied van digitale innovatie voor geestelijke gezondheid. De onderzoekers in dit project zullen samenwerken met de betrokken belanghebbenden om te leren van digitale innovatiecases om te begrijpen wat de overeenkomsten en verschillen zijn in hoe methoden succesvol kunnen worden toegepast.

Het project wordt uitgevoerd door een breed consortium onder leiding van onderzoekers van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Andere onderzoeks- en onderwijsinstellingen zijn onder meer de Universiteit Twente, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht (Informatie- en computertechnologie), Radboud Universiteit, Hogeschool Utrecht. Er is ook een breed scala aan belanghebbenden die deelnemen aan het project, variërend van geestelijke gezondheidsinstellingen, digitale innovatiepartners, publieke partners, regionale hubs, bedrijven en kennisinstellingen, evenals patiëntenorganisaties.

Dit is ook interessant

ONDERZOEK
Integrale Aanpak voor Zoetwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta

Onderzoeksproject ‘STURDI-Water: Opslag, Verbetering, Hergebruik en Distributie van Water in regionale samenwerkingsverbanden’ gaat van start. Lees hier meer.

ONDERZOEK
Verantwoorde opschaling van data-gedreven benaderingen

Opschaling van digitale technologie is problematisch: innovaties moeten worden geïmplementeerd in specifieke organisatorische contexten, waardoor een one-size-fits-all-diffusie onmogelijk is.  Lees meer over dit NWO-onderzoek.

ONDERZOEK
Aan vertrouwen moet je bouwen

Deze uitdaging heeft Barbara Koole in haar proefschrift onder handen genomen. In dit artikel lees je meer over wat vertrouwen is en strategieën om deze te vergroten.

ONDERZOEK
Hoe maak je een operatiekamer milieuvriendelijk?

Een divers team binnen het CAREFREE onderzoeksproject is samengesteld om gedragsverandering bij alle betrokkenen te bewerkstelligen. Het primaire doel is om de operatiekamers milieuvriendelijker te maken.

ONDERZOEK
SMART4L: onderzoek over leergemeenschap en (inter)regionale samenwerking

Een onderzoeksproject over een leergemeenschap en platform om (inter)regionale samenwerking voor ICT-gedreven innovatie in de logistiek te versnellen

ONDERZOEK
REWIRE onderzoek over een ecosysteembenadering

Nieuwe samenwerkingen benutten voor missies in de circulaire landbouw: een ecosysteembenadering op meerdere niveaus. Een onderzoek onder leiding van het Copernicus Instituut.