ONDERZOEK

SMART4L: onderzoek over leergemeenschap en (inter)regionale samenwerking

Onder de call ‘Samenwerken aan missiegedreven innovatie’ heeft NWO financiering gecommitteerd voor een vierjarig onderzoeksproject naar een belangrijk thema: lerende vermogen bij bedrijven. Dit onderzoek richt zich op de logistieke sector.

Missiethema

Energie & Klimaat

Betrokkenen

Saxion University of Applied Sciences, University of Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam), University of Twente, Deltion College, Port of Twente, Bolk Transport bv, Scania Group, Zehnder Group International AG, WeesVaardig B.V. | HR consultancy Learning Communities, BULLIT, Deltago, VNO-NCW, evofenedex, TLN, Bakkerij Fuite B.V., LogisticsLabZwolle

Penvoerder

dr. Menno Vos (Windesheim)

Aspecten

  • Draagvlak
  • Reflectie & adaptatie

Ontwerpprincipes en sociale processen voor samenwerkend leren

 

De logistieke sector kampt met de uitdaging dat ICT-innovaties vaak onvoldoende benut worden door het ontbreken van de juiste skills bij medewerkers. Het SMART4L-voorstel beoogt het lerende vermogen van logistieke bedrijven en de inzetbaarheid van de logistieke beroepsbevolking te vergroten door het (her)ontwerpen en optimaliseren van drie regionale leer-werkgemeenschappen (Port of Twente, Logistics Lab Zwolle en Kansen met Data-Datalab) waarin bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en brancheverenigingen samenwerken. Dit doen we met inzichten over effectieve ontwerpprincipes en sociale processen voor samenwerkend leren en de benutting van innovatie, en door een ICT-platform te ontwikkelen om het delen van kennis en leren te versnellen.

Dit is ook interessant

ONDERZOEK
Integrale Aanpak voor Zoetwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta

Onderzoeksproject ‘STURDI-Water: Opslag, Verbetering, Hergebruik en Distributie van Water in regionale samenwerkingsverbanden’ gaat van start. Lees hier meer.

ONDERZOEK
Verantwoorde opschaling van data-gedreven benaderingen

Opschaling van digitale technologie is problematisch: innovaties moeten worden geïmplementeerd in specifieke organisatorische contexten, waardoor een one-size-fits-all-diffusie onmogelijk is.  Lees meer over dit NWO-onderzoek.

ONDERZOEK
Aan vertrouwen moet je bouwen

Deze uitdaging heeft Barbara Koole in haar proefschrift onder handen genomen. In dit artikel lees je meer over wat vertrouwen is en strategieën om deze te vergroten.

ONDERZOEK
Hoe maak je een operatiekamer milieuvriendelijk?

Een divers team binnen het CAREFREE onderzoeksproject is samengesteld om gedragsverandering bij alle betrokkenen te bewerkstelligen. Het primaire doel is om de operatiekamers milieuvriendelijker te maken.

ONDERZOEK
SMART4L: onderzoek over leergemeenschap en (inter)regionale samenwerking

Een onderzoeksproject over een leergemeenschap en platform om (inter)regionale samenwerking voor ICT-gedreven innovatie in de logistiek te versnellen

ONDERZOEK
REWIRE onderzoek over een ecosysteembenadering

Nieuwe samenwerkingen benutten voor missies in de circulaire landbouw: een ecosysteembenadering op meerdere niveaus. Een onderzoek onder leiding van het Copernicus Instituut.