ONDERZOEK

Hoe maak je een operatiekamer milieuvriendelijk?

Onder de call ‘Samenwerken aan missiegedreven innovatie’ heeft NWO financiering gecommitteerd voor een vierjarig onderzoeksproject naar een bijzonder project over een milieuvriendelijkere operatiekamer: CAREFREE.

Missiethema

Gezondheid & Zorg

Betrokkenen

Maastricht University, Radboud University, Radboudumc, Maastricht UMC+, Amsterdam UMC, University of Amsterdam, Fresenius Kabi, B. Braun Group, PureBlue Water, Waterschap Limburg, Groene Zorg Alliantie, Landelijk Netwerk de Groene OK, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Zuyd Hogeschool | Zuyd University of Applied Sciences, RIVM National Institute for Public Health and the Environment, @Milieuplatform zorgsector NL, Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg

Penvoerder

Prof. dr. Nicole Bouvy (Maastricht University)

Aspecten

  • Draagvlak

Gedragsverandering, acceptatie en vertrouwen

 

De Nederlandse gezondheidszorg draagt voor 7-8% bij aan het totale broeikasgas-effect. Een opvallende 20% van dit percentage is toegeschreven aan de operatiekamers in ziekenhuizen. Dit omvat verschillende aspecten zoals afval, anesthesie-inhalatiegassen, luchtventilatie en medicijnresten in afvalwater. Een divers team binnen het CAREFREE project is samengesteld om gedragsverandering bij alle betrokkenen te bewerkstelligen. Het primaire doel is om de operatiekamers milieuvriendelijker te maken. Dit wordt gerealiseerd door eerst grondig inzicht te verwerven in de voornaamste bronnen van vervuiling. Vervolgens zal gedragsverandering worden aangemoedigd om duurzamere keuzes te bevorderen, terwijl tegelijkertijd acceptatie en vertrouwen worden versterkt.

Dit is ook interessant

ONDERZOEK
Integrale Aanpak voor Zoetwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta

Onderzoeksproject ‘STURDI-Water: Opslag, Verbetering, Hergebruik en Distributie van Water in regionale samenwerkingsverbanden’ gaat van start. Lees hier meer.

ONDERZOEK
Verantwoorde opschaling van data-gedreven benaderingen

Opschaling van digitale technologie is problematisch: innovaties moeten worden geïmplementeerd in specifieke organisatorische contexten, waardoor een one-size-fits-all-diffusie onmogelijk is.  Lees meer over dit NWO-onderzoek.

ONDERZOEK
Aan vertrouwen moet je bouwen

Deze uitdaging heeft Barbara Koole in haar proefschrift onder handen genomen. In dit artikel lees je meer over wat vertrouwen is en strategieën om deze te vergroten.

ONDERZOEK
Hoe maak je een operatiekamer milieuvriendelijk?

Een divers team binnen het CAREFREE onderzoeksproject is samengesteld om gedragsverandering bij alle betrokkenen te bewerkstelligen. Het primaire doel is om de operatiekamers milieuvriendelijker te maken.

ONDERZOEK
SMART4L: onderzoek over leergemeenschap en (inter)regionale samenwerking

Een onderzoeksproject over een leergemeenschap en platform om (inter)regionale samenwerking voor ICT-gedreven innovatie in de logistiek te versnellen

ONDERZOEK
REWIRE onderzoek over een ecosysteembenadering

Nieuwe samenwerkingen benutten voor missies in de circulaire landbouw: een ecosysteembenadering op meerdere niveaus. Een onderzoek onder leiding van het Copernicus Instituut.