ONDERZOEK

Integrale Aanpak voor Zoetwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta

Het uitdagende en urgente onderzoeksproject ‘STURDI-Water: Opslag, Verbetering, Hergebruik en Distributie van Water in regionale samenwerkingsverbanden heeft vanuit de NWO-regeling ‘Realisatie, versnelling en opschaling van missiegedreven innovatie’ subsidie toegekend gekregen.

Missiethema

Voedsel, water en landbouw

Betrokkenen

Hogeschool Zeeland, Van Hall Larenstein, UCWOSL, Wageningen Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Gemeente Terneuzen, Dow Benelux B.V.. Evides Indurstriewater, North Sea Port, REDStack, Landbouwbedrijf Van ‘t Hof, Yara International, Gemeente Schouwen-Duiveland, Waterschap Vallei en Veluwe, Zeeuwse Milieu Federatie, Vlakwa/VITO, Delta Platform, Piet van Cruijningen, Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, Deltares, Voedselbos Terneuzen, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, PureBlue Water

Penvoerder

Dr. ir. Hans Cappon (Hogeschool Zeeland)

Aspecten

  • Draagvlak
  • Regionale inbedding
  • Organiseren van samenwerking
  • Instituties & governance

Gevolgen van klimaatverandering voor deltagebieden

 

Deltagebieden hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Extreme weersomstandigheden en verzilting van waterbronnen bedreigen de beschikbaarheid van (al schaarse) zoetwatervoorraden. In de zuidwestelijke delta van Nederland is er bijna elk jaar sprake van zoetwaterschaarste, met droogte in vijf van de zes jaren tussen 2018 en 2023. Daarom is een sterk zoetwatersysteem nodig om sectoren zoals landbouw, industrie, natuur en toerisme te beschermen en te zorgen voor een leefbare deltaregio met voldoende waarde, ecosysteemgezondheid en werkgelegenheid.

Technische oplossingen voor alternatieve zoetwaterbronnen zijn al succesvol getest, maar er zijn nog steeds hindernissen die verdere opschaling en bredere toepassing in de weg staan. Denk aan een gebrek aan beleidsinstrumenten, regelgeving, financiële prikkels en een samenwerkende structuur voor het beheer van zoetwater. Vooral de verdeling van water tussen verschillende gebruikers is een uitdaging.

Het consortium brengt alle betrokken partijen samen: onderzoekers, industrie, water- en technologiebedrijven, overheden, natuurorganisaties en burgers. Voor een goede werking van deze gezamenlijke watervoorziening is er behoefte aan geïntegreerd beheer vanuit een centraal waterpunt (of -bank). Dit punt moet vraag, aanbod, opslag en waterbehandeling in balans brengen, met oog voor wetgeving, ethiek, economie en risico’s. De resultaten kunnen direct worden toegepast, waardoor de zoetwaterbeschikbaarheid in Zeeland verbetert en een blauwdruk ontstaat voor oplossingen tegen zoetwaterschaarste in Nederland en wereldwijd.

Foto credits

De foto is gemaakt door Edwin Paree.

Dit is ook interessant

ONDERZOEK
Integrale Aanpak voor Zoetwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta

Onderzoeksproject ‘STURDI-Water: Opslag, Verbetering, Hergebruik en Distributie van Water in regionale samenwerkingsverbanden’ gaat van start. Lees hier meer.

ONDERZOEK
Verantwoorde opschaling van data-gedreven benaderingen

Opschaling van digitale technologie is problematisch: innovaties moeten worden geïmplementeerd in specifieke organisatorische contexten, waardoor een one-size-fits-all-diffusie onmogelijk is.  Lees meer over dit NWO-onderzoek.

ONDERZOEK
Aan vertrouwen moet je bouwen

Deze uitdaging heeft Barbara Koole in haar proefschrift onder handen genomen. In dit artikel lees je meer over wat vertrouwen is en strategieën om deze te vergroten.

ONDERZOEK
Hoe maak je een operatiekamer milieuvriendelijk?

Een divers team binnen het CAREFREE onderzoeksproject is samengesteld om gedragsverandering bij alle betrokkenen te bewerkstelligen. Het primaire doel is om de operatiekamers milieuvriendelijker te maken.

ONDERZOEK
SMART4L: onderzoek over leergemeenschap en (inter)regionale samenwerking

Een onderzoeksproject over een leergemeenschap en platform om (inter)regionale samenwerking voor ICT-gedreven innovatie in de logistiek te versnellen

ONDERZOEK
REWIRE onderzoek over een ecosysteembenadering

Nieuwe samenwerkingen benutten voor missies in de circulaire landbouw: een ecosysteembenadering op meerdere niveaus. Een onderzoek onder leiding van het Copernicus Instituut.