METHODIEK

Transdisciplinair werken

Het Groene Brein en de Community Sociaal Circulair hebben de Praktijkgids Transdisciplinair werken ontwikkeld. Je vindt in de praktijkgids allerlei praktische tools en tips om een transdisciplinaire samenwerking succesvol te maken. De gids is bruikbaar voor iedereen die onderdeel is van een transdisciplinair proces. Dat kan zijn als facilitator, pionier, onderzoeker, beleidsmaker, burgerinitiatief of student.

‘Transdisciplinair werken is een vorm van kennisproductie rondom complexe maatschappelijke vraagstukken waarin veel verschil van inzicht en onzekerheid bestaat, en waaraan experts uit verschillende disciplines en praktijk bijdragen en samenwerken.’ 

– John Grin, professor  Transnational Configurations, Conflict and Governance, Universiteit van Amsterdam

Transdisciplinair werken is een vorm van kennisproductie en kennistoepassing rond een complex maatschappelijk vraagstuk. Hieraan dragen experts uit verschillende disciplines en betrokkenen uit de praktijk bij. Tijdens het proces wordt kennis ontwikkeld die direct toepasbaar is voor de praktijk. Door verschillende soorten kennis te combineren worden transities versneld en profiteren alle deelnemende partijen van de ontwikkelde kennis.

Over deze manier van werken is veel wetenschappelijke kennis, maar dit blijkt vaak nog lastig toepasbaar. De afgelopen twee jaar is de Community Sociaal Circulair diverse keren samengekomen om te werken aan de praktijkgids Transdisciplinair werken. Met deze gids maken ze transdisciplinair werken toegankelijk en toepasbaar door middel praktische tips, gereedschappen en praktijkvoorbeelden van transdisciplinaire processen.

De praktijkgids

De praktijkgids is een tool voor iedereen die betrokken is binnen een transdisciplinair proces. Het gaat dan om begeleiders en facilitators van deze processen (bijvoorbeeld procesbegeleiders, onderzoekers of transitiemakelaars), maar ook om de deelnemers van zo’n proces.

Dit is ook interessant

METHODIEK
Handboek Publiek-Civiele Samenwerking

Waag Futurelab en Stby werkten samen aan een onderzoeksproject met de vraag: Wat hebben burgercollectieven en de overheid nodig om duurzame samenwerking te bereiken op basis van wederzijdse waardecreatie? 

METHODIEK
Reflecties op maatschappelijk verdienvermogen door een impact-ondernemer
Op basis van jaren praktische kennis en ervaring zijn negen stappen gedefinieerd over innoveren. Laszlo Bax deelt ter aanvulling zijn inzichten over missiegedreven innoveren en maatschappelijk verdienvermogen.
METHODIEK
Adaptive Governance

Besluitvorming vindt plaats binnen een bepaalde governance: het samenspel tussen organisaties, beslissers, beslisprocessen, wetgeving en richtlijnen. De maatschappelijke transities vragen om aanpassingen in dit samenspel. Adaptive governance is de methode om deze aanpassingen te doen.

METHODIEK
Orchestrating Innovation

Orchestrating Innovation is een methodiek die bedrijven en overheden helpt om samen te veranderen. TNO heeft deze methodiek ontwikkeld vanuit het besef dat innovatie vraagt om methodiek en technologie die werkt. Maar meer nog: het vraagt om samenwerking.

METHODIEK
Reflexieve evaluatie

Met reflexieve evaluatie kun je samen met de betrokken stakeholders tijdens het traject expliciet leren. Gedurende het proces denk je bovendien samen na over het vergroten van de impact. Lees meer over deze methode in dit artikel.

METHODIEK
Playbook Partnerships for Regional Innovation

Een playbook met als doel de coördinatie en richting van regionaal, nationaal en Europees innovatiebeleid te verbeteren om de groene en digitale transities van Europa te implementeren en de innovatiekloof in de EU aan te pakken.