Maatschappelijk
Verdienvermogen

Methoden voor opschaling van innovaties met maatschappelijke impact.

Wat is Maatschappelijk
Verdienvermogen?

We staan voor steeds urgentere maatschappelijke uitdagingen. Denk aan klimaatverandering, het woningtekort of onze ongezonde leefstijl. We moeten versnelling zien te realiseren in het ontwerpen, ontwikkelen en grootschalig toepassen van oplossingen voor deze uitdagingen. Hiervoor moeten we innovaties helpen opschalen die zowel economisch verdienvermogen als maatschappelijke impact realiseren: maatschappelijk verdienvermogen. Dat leidt tot lange-termijn, duurzame verandering.

Het vraagt nieuwe manieren van samenwerking en organiseren, nieuwe manieren van kijken, ontwerpen en toepassen, nieuwe verdienmodellen en financiering en op een andere manier meten van impact. Deze website biedt je de laatste inzichten en inspiratie om zelf hiermee aan de slag te gaan.

Over deze website

Deze website is bedoeld voor jou, als professional, beleidsmaker, consultant, intermediair of change-maker, om je te informeren over maatschappelijk verdienvermogen en je te inspireren met praktische en beproefde nieuwe methodieken, modellen en werkvormen.

Hoe kan je innoveren met maatschappelijk verdienvermogen?

Na meer dan 80 professionals gesproken te hebben zijn zes cruciale aspecten naar boven gekomen.

Draagvlak

Hoe ontwikkelen we bewustzijn, begrip en betrokkenheid van stakeholders in een innovatie-ecosysteem?

Regionale inbedding

Hoe ontwerpen we innovatietrajecten, zodat ze aansluiten op specifieke karakteristieken en context van een regio of sector?

Organisatie van samenwerking

Hoe integreer je begrip van ieders belangen en het pro-actief verbinden van een diversiteit aan stakeholders, om samenwerking binnen innovatie-ecosystemen te laten slagen?

Reflectie en adaptatie

Hoe organiseer je continu monitoren, analyse, duiding en aanpassing van innovatie-trajecten om de snelle technologische en maatschappelijke veranderingen bij te kunnen houden?

Meten en financieren

Wat zijn nieuwe manieren van financieren en nieuwe indicatoren om economisch, ecologisch, maatschappelijk en sociaal rendement van innovaties te waarderen?

Instituties en governance

Wat zijn nieuwe vormen van organisatie en governance die bijdragen aan versnelling en opschaling van innovatie, zowel binnen innovatie-ecosystemen als bij de lokale, regionale en nationale overheid?

In de praktijk

PRAKTIJKVOORBEELD
Verantwoorde opschaling van data-gedreven benaderingen

Opschaling van digitale technologie is problematisch: innovaties moeten worden geïmplementeerd in specifieke organisatorische contexten, waardoor een one-size-fits-all-diffusie onmogelijk is.  Lees meer over dit NWO-onderzoek.

PRAKTIJKVOORBEELD
Topfit Citizenlab

Topfit Citizenlab is een meerjarig onderoeks- en innovatieproject met als doel om Twentenaren langer gelukkig en gezond te laten leven. Samen (!) met burgers onderzoeken de initiatiefnemers hoe ze hen aan kunnen zetten tot een gezondere levensstijl.

PRAKTIJKVOORBEELD
Ecosysteem-benadering voor circulaire chemische transitie
Een ecosysteem-methodologie voor het bouwen van groene en circulaire innovaties binnen de chemische industrie.
PRAKTIJKVOORBEELD
Beweging brengen in de landbouwtransitie

Opgaven in het landelijke gebied worden alleen maar groter en de verhoudingen tussen agrarische ondernemers, wet- en regelgevers en de maatschappij raken steeds meer gepolariseerd. Het moet anders en het kan ook anders. Een ontwerpende aanpak kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

PRAKTIJKVOORBEELD
Van vezel naar vliering; van boer tot bouwer

Kunnen we nieuwe ketens en netwerken inrichten zodat we economische, sociale en ecologische waarden realiseren?

PRAKTIJKVOORBEELD
Wat kunnen lokale en regionale overheden doen om innovatiekracht te versterken?

Stel je voor dat je als professional betrokken bent bij een lokale of regionale overheid en je staat voor de uitdagende taak om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Hoe doe je dit dan precies?