ONDERZOEK

Fieldlabs@Scale

Binnen een fieldlab worden nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen geëxperimenteerd door kennisinstellingen, bedrijven en andere regionale organisaties. Hoewel er innovaties worden ontwikkeld, blijkt het vaak lastig om deze op grote schaal toe te passen, waardoor het bewijs voor hun impact op het maatschappelijk verdienvermogen nog moeilijk te leveren is. Het onderzoeksproject Fieldlab@Scale brengt de mechanismen voor het gezamenlijk experimenteren in kaart. Ze ontwikkelen op basis van deze inzichten een instrumentarium en opleidingsprogramma voor fieldlabs.

Missiethema

Gezondheid & Zorg, Water, Voedsel en Landbouw

Betrokkenen

Vrije Universiteit Amsterdam, Tilburg University, Eindhoven University, University of Copenhagen, Universiteit Twente, EFRO, Provincie Overijssel, Stichting Pioneering, Brainport Industries, World Class Maintenance, GreenportsNL, Waterschap Vechtstromen, Royal Dutch Philips, Smart Industry Program Office FME, Smart Industry Hub NW, Greenport West-Holland, Greenport Noord-Holland, NeLL, Fidett Fieldlab digitalisation, KNVB, Healthy Start Convergence, ASPARi, ZoARG, Techport, TNO

Penvoerder

Prof. Dr. Ir. Hand Berends, Vrije Universiteit Amsterdam

Aspecten

Maatschappelijke uitdaging

Maatschappelijke missies op het gebied van gezondheid, landbouw, industrie en infrastructuur vereisen dat verschillende belanghebbenden gezamenlijk innovatieve oplossingen ontwikkelen en implementeren. In Nederland zijn fieldlabs recentelijk naar voren gekomen als een veelbelovende nieuwe vorm van collaboratieve innovatie voor het ontwikkelen en testen van oplossingen voor maatschappelijke problemen. Fieldlabs zijn collectieve ruimtes voor gezamenlijke experimenteren met nieuwe technologieën die regionale belanghebbenden – bedrijven, kennisinstellingen, en andere (publieke) organisaties om innovatieve oplossingen na te streven. Deze collectieve ruimten kunnen fysiek of digitaal zijn en betrekking hebben op gedeelde infrastructuren en middelen voor het ontwikkelen en testen van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Fieldlabs worden snel een aantrekkelijke vorm van samenwerking en trekken innovatiesubsidies aan in de Smart Industry en andere domeinen, met name in de landbouw, infrastructuur en gezondheid, met € 352 miljoen aan voornamelijk publieke financiering geïnvesteerd in Nederlandse Smart Industry fieldlabs alleen al.

Onderzoek omschrijving

Binnen een fieldlab experimenteren kennisinstellingen, bedrijven en andere regionale organisaties met nieuwe oplossingsrichtingen voor maatschappelijke problemen. De innovaties die zo ontwikkeld worden blijken echter vaak moeilijk schaalbaar waardoor de impact op het maatschappelijke verdienvermogen nog moeilijk aan te tonen is. In het Fieldlab@Scale project doet het interdisciplinair consortium onderzoek naar het opschalen van missiegedreven innovaties door fieldlabs in verschillende domeinen: smart industry, gezondheidszorg, landbouw en infrastructuur. Samen met beleidsmakers, regionale netwerkorganisaties, fieldlabs en hun achterliggende organisaties brengen Fieldlab@Scale de mechanismen voor het gezamenlijk experimenteren in kaart. Ze ontwikkelen op basis van deze inzichten een instrumentarium en opleidingsprogramma voor fieldlabs.

Dit is ook interessant

ONDERZOEK
Integrale Aanpak voor Zoetwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta

Onderzoeksproject ‘STURDI-Water: Opslag, Verbetering, Hergebruik en Distributie van Water in regionale samenwerkingsverbanden’ gaat van start. Lees hier meer.

ONDERZOEK
Verantwoorde opschaling van data-gedreven benaderingen

Opschaling van digitale technologie is problematisch: innovaties moeten worden geïmplementeerd in specifieke organisatorische contexten, waardoor een one-size-fits-all-diffusie onmogelijk is.  Lees meer over dit NWO-onderzoek.

ONDERZOEK
Aan vertrouwen moet je bouwen

Deze uitdaging heeft Barbara Koole in haar proefschrift onder handen genomen. In dit artikel lees je meer over wat vertrouwen is en strategieën om deze te vergroten.

ONDERZOEK
Hoe maak je een operatiekamer milieuvriendelijk?

Een divers team binnen het CAREFREE onderzoeksproject is samengesteld om gedragsverandering bij alle betrokkenen te bewerkstelligen. Het primaire doel is om de operatiekamers milieuvriendelijker te maken.

ONDERZOEK
SMART4L: onderzoek over leergemeenschap en (inter)regionale samenwerking

Een onderzoeksproject over een leergemeenschap en platform om (inter)regionale samenwerking voor ICT-gedreven innovatie in de logistiek te versnellen

ONDERZOEK
REWIRE onderzoek over een ecosysteembenadering

Nieuwe samenwerkingen benutten voor missies in de circulaire landbouw: een ecosysteembenadering op meerdere niveaus. Een onderzoek onder leiding van het Copernicus Instituut.