ONDERZOEK

Ecosystemen voor Ondernemerschap

Duurzaam ondernemerschap is belangrijk voor realiseren van innovaties die maatschappelijke en technologische transities kunnen versnellen. Duurzame startende en groeiende bedrijven hebben meer vrijheid dan gevestigde bedrijven om out-of-the-box oplossingen te ontwikkelen en te verspreiden, maar Nederland blijft achter in duurzaam ondernemerschap. Het ESMEE-onderzoeksproject beoogt inzicht te geven in de voorwaarden en beperkingen van duurzaam ondernemerschap op regionaal niveau. ESMEE staat voor ‘Maatschappelijke Missies mogelijk maken met Ecosystemen voor Ondernemerschap’.

Missiethema

Gezondheid & Zorg, Energie en klimaat, Water, Voedsel en Landbouw, Veiligheid

Betrokkenen

De Haagse Hogeschool, Rathenau Instituut – Koninklijke Nederlandse Akademie van de Wetenschappen, Universiteit Utrecht, BOM, OostNL, InnovationQuarter, LIOF, ROM Utrecht Region, NOM, Horizon, Impuls Zeeland, InWest.

Penvoerder

Prof. Erik Stam

Aspecten

Maatschappelijke uitdaging

 

De Nederlandse overheid probeert maatschappelijke en technologische transities te versnellen door zich te richten op de ontwikkeling van technologische en maatschappelijke innovaties. Duurzaam ondernemerschap is hierbij een belangrijke bron voor het realiseren van innovaties en regelingen die economische, sociale en ecologische doelstellingen in evenwicht houden. Duurzame startende en groeiende bedrijven hebben meer vrijheid dan gevestigde bedrijven om out-of-the-box oplossingen te ontwikkelen en te verspreiden. Nederland blijft echter achter in duurzaam ondernemerschap via start-ups en scale-ups, wat betekent dat het creatieve potentieel wordt onderbenut om tot nieuwe oplossingen voor maatschappelijke missies te komen.

In Amsterdam bijvoorbeeld, de meest productieve startup-regio van het land, wordt slechts 7,1% van alle startups als duurzaam beschouwd, waarmee het op de 20ste plaats staat van de meest prominente startup-regio’s ter wereld. De wereldwijde top duurzame startup-regio, Boston, heeft een aandeel van 14,4%.

Onderzoek omschrijving

 

Het realiseren van maatschappelijke missies vereist radicale innovaties door ondernemers. Het ESMEE project vergaart inzicht in regionale ecosystemen voor duurzaam ondernemerschap. Met een data-en-dialoog gedreven ecosysteembenadering verbetert dit onderzoeksproject missiegedreven innovatiesystemen. Dit doet het project aan de hand van wetenschappelijke analyse van de mechanismen van ecosysteemontwikkeling, en de relaties tussen duurzaam ondernemerschap en maatschappelijke missies. Samen met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen ontwerpt en ontwikkelen ze een wetenschappelijk gevalideerde diagnose en evaluatie van ecosysteemontwikkeling.

"Met dit onderzoek worden nog betere regionale en nationale condities voor duurzaam ondernemerschap ontwikkeld, zodat de enorm grote uitdagingen rondom de energie- en voedseltransitie op vernieuwende wijze kunnen worden aangepakt” - penvoerder prof. Erik Stam."

Dit is ook interessant

ONDERZOEK
Integrale Aanpak voor Zoetwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta

Onderzoeksproject ‘STURDI-Water: Opslag, Verbetering, Hergebruik en Distributie van Water in regionale samenwerkingsverbanden’ gaat van start. Lees hier meer.

ONDERZOEK
Verantwoorde opschaling van data-gedreven benaderingen

Opschaling van digitale technologie is problematisch: innovaties moeten worden geïmplementeerd in specifieke organisatorische contexten, waardoor een one-size-fits-all-diffusie onmogelijk is.  Lees meer over dit NWO-onderzoek.

ONDERZOEK
Aan vertrouwen moet je bouwen

Deze uitdaging heeft Barbara Koole in haar proefschrift onder handen genomen. In dit artikel lees je meer over wat vertrouwen is en strategieën om deze te vergroten.

ONDERZOEK
Hoe maak je een operatiekamer milieuvriendelijk?

Een divers team binnen het CAREFREE onderzoeksproject is samengesteld om gedragsverandering bij alle betrokkenen te bewerkstelligen. Het primaire doel is om de operatiekamers milieuvriendelijker te maken.

ONDERZOEK
SMART4L: onderzoek over leergemeenschap en (inter)regionale samenwerking

Een onderzoeksproject over een leergemeenschap en platform om (inter)regionale samenwerking voor ICT-gedreven innovatie in de logistiek te versnellen

ONDERZOEK
REWIRE onderzoek over een ecosysteembenadering

Nieuwe samenwerkingen benutten voor missies in de circulaire landbouw: een ecosysteembenadering op meerdere niveaus. Een onderzoek onder leiding van het Copernicus Instituut.